Tulcea

12 februarie – Zi cu triplă semnificaţie pentru ruşii lipoveni din România

- mesajul deputatului Silviu FEODOR, președintele Comunității Rușilor Lipoveni din România

Ziua de 12 februarie este sfântă pentru rușii lipoveni și are o triplă semnificație:
– este Ziua de prăznuire, conform calendarului iulian, a celor trei sfinți ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur,
– este Ziua CRLR, când în 1990 s-a pronunțat sentința civilă privind înființarea Comunității, precum și
– Ziua limbii materne ruse (conform Statutului CRLR).
Este cea de a 31-a aniversare a Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR), chiar în ziua de prăznuire a celor trei sfinți ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – ocrotitorii Comunității noastre!
Pe 12 februarie 1990 a fost recunoscută juridic asociația noastră etnică, iar scopul principal este să fim uniți pentru a ne putea promova limba maternă, obiceiurile și tradițiile, valorile noastre culturale și spirituale.
În toți acești 31 de ani, precum și în toți anii de când dăinuie mărturii ale existenței etniei noastre pe teritoriul României, am adus o contribuție importantă la dezvoltarea ei culturală și materială. Să continuăm această implicare sufletească a noastră pe modelul dat de înaintași și chiar să o intensificăm.
Spiritualitatea reprezintă o componentă de bază a etniei. Religia a contribuit la formarea culturii noastre și continuă să contribuie la dezvoltarea ei, iar anul acesta unul din principalele evenimente ale Comunității Rușilor Lipoveni din România, este marcarea a 75 de ani de la recunoașterea oficială a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi de către statul român. Iar în toată această perioadă, contribuția statului român la păstrarea și promovarea identității noastre etnice este deosebit de importantă, majoră.
Doresc să vă mulțumesc pentru implicare. Cum educația și învățământul sunt prioritare pentru noi, vă mulțumesc pentru deosebitul interes acordat educării tinerei noastre generații. De asemenea, mulțumesc tuturor prietenilor și partenerilor noștri și celor care ne-au fost alături în toți acești ani! Vă suntem recunăscători! Și cum pentru noi, rușii lipoveni, verbul a mulțimi este echivalent cu verbul a iubi – vă prețuim și vă iubim!
Cu ocazia Zilei CRLR și a Zilei limbii ruse materne în România, prevăzute în statutul asociației noastre etnice, vă doresc tuturor multă-multă sănătate, pace, prosperitate, bucurii, amplificarea sentimentului de apartenență la etnie, prețuirea valorilor noastre și să aveți parte de ajutorul Bunului Dumnezeu!
Mult succes în activitatea dvs și realizări cât mai frumoase!
La mulți ani!”.
——————-
Обращение депутата Силвиу Феодора, председателя Общины русских-липован Румынии:
«В этом году мы отмечаем 31 годовщину нашей Общины. 12 февраля – святой день для русских-липован, и имеет он тройное значение: по Юлианскому календарю это день памяти трёх святых иерархов: св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. Иоанна Златоуста – покровителей нашей общины!
12 февраля 1990 года, то есть 31 год назад, была юридически признана наша этническая ассоциация, и наша основная цель – быть едиными, чтобы продвигать наш родной язык, обычаи и традиции, наши культурные и духовные ценности. По Уставу нашей организации 12 февраля также День родного русского языка.
За этот 31 год, а также с тех пор, как наша этническая группа обосновалась на территории Румынии, мы внесли важный вклад в культурное и материальное развитие страны. Давайте продолжим наше душевное участие в становление Румынии, следуя примеру предков, и даже усилим его.
Духовность является основным компонентом нашей этнической группы. Вера способствовала формированию нашей культуры и продолжает содействовать её развитию, а в этом году одним из главных событий для Общины русских-липован Румынии является 75 годовщина официального признания нашей Древлеправославной церкви румынским государством. На протяжении всего этого периода вклад румынского государства в сохранение и продвижение нашей этнической самобытности был особенно важным, существенным.
Я хочу поблагодарить вас за участие в жизни Общины. Так как воспитание и образование являются для нас приоритетными, я благодарю вас за особый интерес к воспитанию нашего молодого поколения. Я также благодарю наших друзей, партнёров и всех тех, кто был рядом с нами все эти годы! Мы вам признательны! И, так как для нас, русских-липован, глагол благодарить равносилен глаголу любить – мы дорожим вами и любим вас!
По случаю Дня ОРЛР и Дня родного русского языка в Румынии, (согласно Уставу нашей организации), желаю всем вам крепкого здоровья, мира, процветания, радости и Божией помощи. Пусть постоянно крепнет чувство принадлежности к нашей этнической группе, а также уважение к нашим ценностям! Удачи в вашей работе и выдающихся достижений!
С праздниками!»
Back to top button