fbpx
Tulcea

Comunicat de presă: Lansarea proiectului „Dezvoltarea activității Nesand SRL prin achiziție de echipamente”

Comunicat de presă

                             Data 25.05.2020

Lansarea proiectului „Dezvoltarea activității Nesand SRL prin achiziție de echipamente”

NESAND SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Dezvoltarea activității Nesand SRL prin achiziție de echipamente”, cod SMIS 124932, finanțat prin Programul Operaţional Regional

2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.928.243,53 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.152.638,27 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a NESAND SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în si anume in Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Diversificarea gamei de lucrări prin noi procese care nu au mai fost aplicate de către societate, specifice efectuării drumurilor cu mixturi asfaltice. Acest obiectiv este realizabil prin achiziția a 3 utilaje de producție, a unui activ necorporal, produs software necesar pentru fluxul de derulare a activității și a 10 lămpi solare.
2. Diversificarea gamei de lucrări efectuate de către societate și anume se va certifica produsul care intră în componența drumurilor, mixturi asfaltice BA 22,4 leg 50/70 și mixtură cu fibre strat de rulare SMA 15 50/70 SMA 15 50/70. Acest obiectiv este realizabil prin achiziția a 3 utilaje de producție, a unui activ necorporal, produs software necesar pentru fluxul de derulare a activității și a 10 lămpi solare.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea a un nou loc de muncă. Durata de implementare a proiectului este de 47 luni (01.05.2018 – 31.03.2022).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Constantin  NEDIU,            administrator, tel/fax/email꞉ 0240.515.008/0240.515.008/ nesandtulcea@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button