fbpx
Ştirea zilei

ATENŢIE: Masca a devenit OBLIGATORIE în toate spaţiile publice deschise şi locaţii aglomerate!

În cursul zilei de azi, 28 august 2020, în şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a fost adoptată Hotărârea nr. 44 privind obligativitatea purtării măştii de protecţie pe durata stării de alertă.

Noile prevederi, adoptate prin hotărârea de mai sus, se referă la TOATE spaţiile publice deschise şi locaţii aglomerate, aşa cum au fost stabilite în anexa hotărârii a cărei conţinut în publicăm, pentru corecta informare a dumneavoastră, în integralitate mai jos.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1  Pe perioada stării de alertă, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în toate spațiile publice deschise/locațiile aglomerate de pe raza județului Tulcea, identificate conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri, cu excepția cazurilor reglementate în cuprinsul anexei 3, art.1, pct.9 din Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art.2 În toate instituțiile publice/societățile comerciale se impune creșterea responsabilității managerului de a verifica și monitoriza respectarea măsurilor privind obligativitatea purtării măștii de către toți salariații.

Art.3 Autorităţile publice locale precum și administratorii/proprietarii spațiilor publice stabilite conform art.1 afișează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecție în spaţiile respective.

       Art.4 Direcția de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea va elabora cu celeritate un plan de măsuri privind prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul S.C. Vard Tulcea SA, pe care îl va aduce la cunoștință Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea.

Art.5 În centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, în care s-a identificat cel puțin un caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 30 de zile, se pot institui, începând cu data prezentei hotărâri, următoarele măsuri­:

  1. izolarea tuturor cazurilor confirmate precum și a contacților acestora;
  2. efectuarea periodică a dezinfecției precum și respectarea cu strictețe a regulilor de igienă atât pentru beneficiari cât și pentru personalul angajat;
  3. purtarea echipamentului de protecție corespunzător, complet;
  4. instituirea carantinei la locul de muncă (14 zile la locul de muncă/14 zile la domiciliu);
  5. testarea personalului la intrarea în tură după carantina la domiciliu;
  6. consemnarea triajului epidemiologic al personalului precum și al beneficiarilor;
  7. interzicerea vizitelor aparținătorilor.

        Art.6 Se recomandă tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Tulcea să nu încurajeze organizarea de evenimente artistice/spectacole și altele asemenea, ce implică aglomerări de persoane, conform anexei 3, art.1, pct.7 din Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe toată perioada stării de alertă.

       Art.7 Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în cuprinsul art.1 este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

  Art.8 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile hotărârilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea nr.42/05.08.2020 și nr.43/17.08.2020.

Descarca Fiser PDF aici

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button