fbpx
Anunţuri

Lansarea proiectului „Achiziție de utilaje la SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL”

Comunicat de presă

Comunicat de presă

                             Data 09.09.2020

Lansarea proiectului „Achiziție de utilaje la SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL”

PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Achiziție de utilaje la SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL”, cod MySMIS 124468, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 8.112.079,27 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.648.650,56 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice prin abordarea unei noi piețe de construcții.  Obiectivul va fi atins prin crearea unei noi unități de prestare de servicii în domeniul lucrărilor de construcții de drumuri, ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect la locația de implementare din zona DELTA DUNĂRI: Municipiul Tulcea, Strada COMBUSTIBILULUI, Nr. 1A, CORP CLADIRE C3, Judet Tulcea.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: înființarea și dotarea unui nou punct de lucru cu utilajele și echipamentele necesare realizării activității de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, creșterea numărului mediu de salariați cu 1 persoană din categorii defavorizate și recertificarea sistemelor ISO 9001, 14001 și 18001 pentru a cuprinde și activitatea ce se va defășura la noul punct de lucru.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni: respectiv de la data 10.05.2018 până la data 30.04.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel. 0741472998, e-mail: proiecttransilvania@yahoo.com  persoană contact: MIRGHIS LUCIA-MONICA – administrator

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button