fbpx
Comunicate

Ședință de lucru a Comitetului de bazin Dobrogea Litoral cu participare tulceană!

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral a organizat ședința de lucru a Comitetului de Bazin Dobrogea – Litoral în cadrul căreia au fost prezentate Raportul de mediu și Studiul de evaluare adecvată a efectelor potențiale ale Planului de Management al Riscului la Inudații și Planul de Management al Riscului la Inundații pentru bazinul hidrografic Dobrogea – Litoral.

La eveniment au participat reprezentanți ai A.B.A.D.L., Sistemelor de Gospodărire a Apelor Constanța și Tulcea, Consiliilor Județene, Prefecturilor, Primăriilor, APM-urilor, operatorilor de apă, ONG-urilor, DSP-urilor din județele Constanța și Tulcea.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de lider de proiect, având ca partener Administrația Națională ”Apele Române” derulează proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a II – a si a III -a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS ” cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033. Prin Proiectul RO-FLOODS, Banca Mondială acordă Guvernului României (GR) asistență tehnică în scopul dezvoltării capacităţii de management al riscului la inundații din cadrul autorităţilor și a instituţiilor publice din domeniul gospodăririi apelor.

În calitate de Stat Membru al UE, România implementează Directiva UE privind Inundațiile 2007/60/CE. Această Directivă solicită Statelor Membre să parcurgă 3 etape pentru a asigura identificarea și managementul riscului la inundații conform standardelor internaționale și a bunelor practici existente.

Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații (EPRI);

Elaborarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (HHRI);

Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI).

În urma parcurgerii acestor etape, specialiștii identifică soluțiile și măsurile necesare pentru atenuarea riscurilor la inundații, conform standardelor internaționale și a bunelor practici existente și toate aceste informații sunt integrate în Planuri de Management al Riscului la Inundații (PMRI).

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională ”Apele Române”, colaborează cu cetățenii și cu diferitele sectoare ale societății pentru a-i ajuta să înțeleagă procesul de elaborare al Planurilor de Management al Riscului la Inundații și pentru a le actualiza și îmbunătăți.

Implicarea părților interesate se bazează pe dialog și pe disponibilitatea tuturor de a-și asuma acest rol important, iar documentele pot fi consultate pe site-ul https://inundatii.ro/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button