fbpx
Anunţuri

A început implementarea proiectului POIM: „Dezvoltarea Stației de monitorizare a  peștilor migratori: sturioni și scrumbie – Isaccea“

28 iulie 2022

A început implementarea proiectului POIM: „Dezvoltarea Stației de monitorizare a  peștilor migratori: sturioni și scrumbie – Isaccea“

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) derulează, în calitate de beneficiar, proiectul „Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie – Isaccea“, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric; Cod SMIS 2014+ 136849. Proiectul este implementat de către ARBDD în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea.

Contractul de finanțare nr. 626/30.09.2021 a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Obiectivul general al proiectului este conservarea biodiversității prin implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a populațiilor de pești migratori, sturioni și scrumbie din Rezervația Biosferei Delta Dunării. Proiectul va fi implementat pe teritoriul a 3 situri Natura 2000, siturile de importanță comunitară (SCI) și arii de protecție specială avifaunistică (SPA) după cum urmează: ROSCI0065 Delta Dunării – în suprafață de 453.645 ha; ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe – în suprafață de 508.302 ha; ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină – în suprafață de 336.200 ha.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Monitorizarea populațiilor de pești migratori din RBDD, sturioni și scrumbie în vederea stabilirii stării actuale și a măsurilor pentru asigurarea unui statut favorabil de conservare;
  • Implementarea de măsuri active de refacere a populaților de sturioni și scrumbie din RBDD;
  • Monitorizarea efectului măsurilor active de conservare a populațiilor de pești migratori în RBDD, sturioni și scrumbie;
  • Estimarea diversității și structurii genetice a populațiilor de pești migratori (sturioni și scrumbie) din Delta Dunării;
  • Creșterea gradului de conștientizare publică în ceea ce privește conservarea speciilor de pești migratori sturioni și scrumbie; Intărirea capacității administrative a ARBDD.

În implementarea activităților din proiect a fost organizată, vineri 3 iunie 2022, conferința de deschidere a proiectului „Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie – Isaccea“, parte a activității 4. Acțiuni de conștientizare și informare suplimentară.

Principalele subiecte ale evenimentului au fost: prezentarea generală a proiectului, stadiul actual de implementare, prezentări ale specialiștilor din cadrul INCDDD implicați în proiect, rezultatele așteptate ca urmare a implementării acestui proiect. De asemenea, au fost vizionate două filme de scurt metraj realizate în cadrul proiectului.

La conferință au fost invitați și au participat reprezentanți din grupurile țintă vizate de proiect, respectiv: autorități și comunități locale, asociații profesionale ale organizațiilor de pescari, instituții publice, presa, membri din unitățile de implementare ale celor doi parteneri.

Proiectul „Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie – Isaccea“ prin activitățile sale de monitorizare, cercetare și reproducere a speciilor de sturioni și scrumbie, va contribui la refacerea populațiilor de sturioni și scrumbie respectiv, la protecția biodiversității în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 55.403.353,65 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de  47.092.850,92 (85 %), din bugetul național de stat 5.367.089,37 (9,69 %), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de 2.943.413,36 (5,31 %).

Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între data 25.03.2020 (perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de Contact:

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, str. Portului Nr. 34 A, Tulcea

Telefon: 0240518945; Fax 0240518975; e-mail: arbdd@ddbra.ro;

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE