Ştirea zilei

Ajutor de minimis pentru apicultori: 23,7 lei/familia de albine!

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) prin Centrul Judetean Tulcea informează apicultorii din judeţul nostru că în perioada 19 – 26 noiembrie 2021 inclusiv se depun cereri de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1219/17.11.2021. Pentru apicultorii din judeţul nostru acest ajutor de minimis e mai mult decât binevenit, chiar dacă era mai binevenit prin vară.
Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție. În judeţul Tulcea, potrivit vicepreşedintelui Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, filiala Apicultorul Tulcean, Cristian Livinschi, anul acesta este al doilea consecutiv în care apicultorii au fost afectaţi din cauza secetei.

Seceta ne-a afectat foarte mult şi anul acesta dar mai ales anul trecut iar acest ajutor de minimis este unul care a fost prevăzut în legea bugetului, pentru a compensa pierderile şi mortalităţile, dar mai ales pentru a asigura hrană pe timp de iarnă albinelor. Ca şi anul trecut, s-au prevăzut prin legea bugetului tot 52 de milioane de lei, respectiv  25 de lei pentru familia de albine, numai că valoarea ajutorului de minimis a scăzut de la 25 de lei la 23,7 lei din cauza faptului că în documentele centralizate la nivel naţional a crescut numărul de familii de albine. În opinia noastră, dimpotrivă, numărul familiilor de albine a scăzut din cauza mortalităţilor: dacă apicultorul are interesul să se inregistreze cu familiile de albine pentru a-şi desfăşura legal activitatea, în momentul în care renunţă la această activitate sau înregistrează mortalităţi nu mai declară acest lucru şi astfel numărul familiilor de albine, scriptic, doar creşte ceea ce este contrar realităţii.” a declarat reprezentantul Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, filiala Apicultorul Tulcean, Cristian Livinschi, Potrivit datelor statistice de la nivelul judeţului Tulcea avem 110.000 de familii de albine, însă în realitate numărul acestora este unul mult mai mic!

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis:
a) apicultorii, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
b) apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
c) apicultorii, persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor cu modificările și completările ulterioare;
să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară şi pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la data depunerii cererii;
să fie înregistrați în registrul unic de identificare (RUI), și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.
Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre au obligația obținerii acestuia de la centrele județene ale APIA, prin completarea și depunerea formularului prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.
Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine.
Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53.250.724 lei, reprezentând 10.763.157,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2021, respectiv 4,9475 lei petru un euro.
Sursa de finanțare este bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Termen de plată a ajutorului de minimis este data de 31 decembrie 2021.
Formularele care trebuie completate de către fermierii sunt accesibile pe site-ul APIA

Back to top button