fbpx
Anunţuri

Anunţ de licitaţii publice al Școlii Gimnaziale Sarichioi

ANUNȚ DE LICITAȚII PUBLICE

Subscrisa, Școala Gimnazială Sarichioi, cu sediul în loc. Sarichioi, număul 484A, cod poștal 827190, comuna Sarichioi, jud. Tulcea, telefon/fax 0240 563532, având C.I.F. 19005262, reprezentată legal prin director, prof. Pavlov Natalia, anunță arendarea prin licitație publică deschisă a următorului teren din extravilan, din domeniul privat al Școlii Gimnaziale Sarichioi:

 

Nr.

crt.

 

Localizare teren

(tarla, parcele, nr.)

Extravilan sat Suprafața

teren (ha)

Preț de pornire la licitație Stadiul licitației publice
1. T 45,

P 813(lot3)

Zebil 12,3975 800 lei/ha/an,

9918 lei/ suprafata aendata/an

I etapă a  licitației deschise  
2 T 12,

P 70/2

Sabangia 10 800 lei/ha/an,

8000 lei/ suprafata arendata/an

I etapă a

licitației deschise

 
3 T 15,

P 105(lot 1)

Sarichioi 5 800 lei/ha/an,

4000 lei/ suprafata arendata/an

I etapă a licitației deschise  
4 T 15,

P105(lot 2)

Sarichioi 5 800 lei/ha/an,

4000 lei/ suprafata arendata/an

I etapă a licitației deschise  

Documentațiile de atribuire pentru fiecare licitație publică se pot obține de la secretariatul Școlii Gimnaziale Sarichioi, la adresa din antet, iar costul documentației este de 50 lei/set și se achită   în contul RO62TREZ64521E365000XXXX, deschis la Trezoreria Babadag.

 

Nr.

crt.

Termen limită

solicitare clarificări

Data și ora limita

depunere oferte

Data si ora ținerii ședinței

publice de deschidere a ofertelor

1. 09.09.2021, ora 16:00 17.09.2021, 09:00 17.09.2021, 10:00
2. 09.09.2021, ora 16:00 17.09.2021, 09:00 17.09.2021, 11:00
3. 09.09.2021, ora 16:00 17.09.2021, 09:00 17.09.2021, 13:00
4. 09.09.2021, ora 16:00 17.09.2021, 09:00 17.09.2021, 14:30

 

Ofertele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Sarichioi într-un un plic sigilat în ordinea sosirii.

În cazul în care vreuna dintre licitații se va amâna, revoca sau anula, se va organiza o nouă licitație în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la amânarea, revocarea sau anularea după caz, a primei licitații. Dacă nici cea de-a doua licitație nu este adjudecată, se va recurge la negociere directă în termen de maxim 60 zile de la amânarea, revocarea sau anularea acestei din urmă licitații, în fiecare caz urmând a fi republicat anunțul de licitație.

Data transmiterii prezentului anunț de licitație spre publicare în ziare este 26.08.2021, iar data afișării la sediul instituției este 26.08.2021.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Tulcea.

 

Director,

Prof. Pavlov Natalia

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE