fbpx
Anunţuri

ANUNŢ DEMARARE PROCEDURA COMPETITIVĂ NEED MED IMAGISTICA S.R.L.

În conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Denumire solicitant: NEED MED IMAGISTICA S.R.L.
Adresă: Municipiul Tulcea, Strada Elizeului, Nr. 44, Judeţ Tulcea, România
E-mail: needmedimagistica@gmail.com

Titlul proiectului de investiții: Achiziţionare CT mobil pentru furnizare servicii medicale în zone greu accesibile de către NEED MED IMAGISTICA S.R.L, Cod MySMIS 156261
Program de finanţare: Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020, Flag Delta Dunării – Măsura 3- Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei – FLAG DELTA DUNĂRII Apel 3
Locaţia proiectului de investiţii şi livrare a produsului: Loc. Valea Nucarilor, Com. Valea Nucarilor, Judeţ Tulcea

Invita operatorii economici interesaţi să participe la PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

Tipul contractului: furnizare produse
Obiectul contractului: Achiziţie computer tomograf 32 slice, Cod CPV 33115000-9- Aparate de tomografie

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4,9463 Lei (conform decizie DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022)

Valoarea estimată a achiziţie este de 1.165.600,00 lei fără TVA
Valoarea menţionată anterior este maximala.
Preţul va rămâne ferm pe toată durata contractului

Ofertele vor fi depuse/ transmise până la data de 06.01.2023 ora 16:00 la adresa: Municipiul Tulcea, Strada Elizeului, Nr. 44, Judeţ Tulcea, România

Durata contractului: 3 luni de la semnarea contractului şi până la furnizarea produselor şi plata preţului.

Toate formalităţile pe care trebuie să la îndeplinească operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie se regăsesc în specificaţiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura, ofertanţii interesaţi au posibilitatea să solicite specificaţiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la needmedimagistica@gmail.com

Dată: 29.12.2022

Actualizare anunt cu informare atribuire- 28 ianuarie 2023

În data de 26 ianuarie 2022 a fost semnat cu PROTON IMPEX 2000 SRL contractul având ca obiect livrare computer tomograf 32 slice-uri, pentru prețul de de 1.165.100,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 221.369,00 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button