fbpx
Anunţuri

ANUNŢ DEMARARE PROCEDURA COMPETITIVĂ ROUTINE MED SRL

În conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Denumire solicitant: ROUTINE MED SRL

Adresă: Municipiul Tulcea, Strada MAHMUDIEI, Nr. 49-51, Etaj parter, Judeţ Tulcea

E-mail:  mihai.pavel@routinemed.ro

Titlul proiectului de investiții: Facilitarea accesului la servicii medicale de bază prin crearea unei noi unităţi medicale mobile în cadrul S.C. ROUTINE MED S.R.L, COD MYSMIS 156207

Program de finanţare: Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 20202, Flag Delta Dunării – Măsură 3- Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei – FLAG DELTA DUNĂRII Apel 3

Locaţia proiectului de investiţii şi livrare a produsului: Municipiul Tulcea, Strada MAHMUDIEI, Nr. 49-51, Etaj parter, Judeţ Tulcea

Invita operatorii economici interesaţi să participe la PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

Tipul contractului: furnizare produse

Obiectul contractului: Achiziţie echipamente medicale, Cod CPV 33100000-1 Echipamente medicale

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4,9463 Lei (conform decizie DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022)

Valoarea estimată a achiziţiei este de 783680,00 lei fără TVA, după cum urmează:

Valoarea menţionată anterior este maximala. Preţul va rămâne ferm pe toată durata contractului

Ofertele vor fi depuse/ transmise până la data de 06.01.2023 ora 16:00 la adresa: Municipiul Tulcea, Strada MAHMUDIEI, Nr. 49-51, Etaj parter, Judeţ Tulcea

Durata contractului: 3 luni de la semnarea contractului şi până la furnizarea  produselor şi plata preţului.

Toate formalităţile pe care trebuie să la îndeplinească operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie se regăsesc în specificaţiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura, ofertanţii interesaţi au posibilitatea să solicite specificaţiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la mihai.pavel@routinemed.ro

Dată: 29.12.2022

Actualizare anunt cu informare atribuire- 28 ianuarie 2023

În data de 27 ianuarie 2022 a fost semnat cu PROTON IMPEX 2000 SRL contractul având ca obiect livrare echipamente medicale, pentru prețul de de 783.134,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 148.795,46 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button