fbpx
Anunţuri

ANUNŢ DERULARE PROCEDURĂ COMPETITIVĂ: NEED MED IMAGISTICA S.R.L.

ANUNŢ DERULARE PROCEDURĂ COMPETITIVĂ

În conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Denumire solicitant: NEED MED IMAGISTICA S.R.L.
Adresă: Municipiul Tulcea, Strada Elizeului, Nr. 44, Judeţ Tulcea, România
E-mail: needmedimagistica@gmail.com

Titlul proiectului de investiții: Achiziţionare CT mobil pentru furnizare servicii medicale în zone greu accesibile de către NEED MED IMAGISTICA S.R.L
Program de finanţare: Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020, Flag Delta Dunării – Măsura 3- Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei – FLAG DELTA DUNĂRII Apel 3
Locaţia proiectului de investiţii şi livrare a produsului: Oraş Tulcea, Judeţ Tulcea

Invita operatorii economici interesaţi să participe la PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

Tipul contractului: furnizare produse
Obiectul contractului: Achiziţie remorca tip container, Cod CPV 34221000-2 – Containere mobile cu utilizare specială

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4,9463 Lei (conform decizie DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022)

Valoarea estimată a achiziţie este de 577.805,00 lei fără TVA
Valoarea menţionată anterior este maximala. Preţul va rămâne ferm pe toată durata contractului

Ofertele vor fi depuse/ transmise până la data de 22.08.2022 ora 16:00 la adresa: Municipiul Tulcea, Strada Elizeului, Nr. 44, Judeţ Tulcea, România.

Durata contractului: 6 luni de la semnarea contractului şi până la furnizarea produselor şi plata preţului, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2023.

Toate formalităţile pe care trebuie să la îndeplinească operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie se regăsesc în specificaţiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura, ofertanţii interesaţi au posibilitatea să solicite specificaţiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la needmedimagistica@gmail.com

Dată: 08.08.2022

Actualizare 12 septembrie 2022:

În data de 08 septembrie 2022 a fost semnat cu PROTON IMPEX 2000 SRL contractul având ca obiect livrare remorcă tip container, pentru prețul de de 577.705,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 109.763,95 lei.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button