Anunţuri

ANUNŢ DERULARE PROCEDURĂ COMPETITIVĂ: ROUTINE MED SRL

ANUNŢ DERULARE PROCEDURA COMPETITIVĂ

În conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Denumire solicitant: ROUTINE MED SRL
Adresă: Municipiul Tulcea, Strada MAHMUDIEI, Nr. 49-51, Etaj parter, Judeţ Tulcea
E-mail: mihai.pavel@routinemed.ro

Titlul proiectului de investiții: Facilitarea accesului la servicii medicale de bază prin crearea unei noi unităţi medicale mobile în cadrul S.C. ROUTINE MED S.R.L
Program de finanţare: Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020, Flag Delta Dunării – Măsură 3- Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei – FLAG DELTA DUNĂRII Apel 3
Locaţia proiectului de investiţii şi livrare a produsului: Municipiul Tulcea, Strada MAHMUDIEI, Nr. 49-51, Etaj parter, Judeţ Tulcea

Invită operatorii economici interesaţi să participe la PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

Tipul contractului: furnizare produse
Obiectul contractului: Achiziţie container tip remorca transport echipamente medicale, Cod CPV 34221000-2 – Containere mobile cu utilizare specială

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4,9463 Lei (conform decizie DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022)

Valoarea estimată a achiziţie este de 886.485,00 lei fără TVA
Valoarea menţionată anterior este maximala. Preţul va rămâne ferm pe toată durata contractului

Ofertele vor fi depuse/ transmise până la data de 22.08.2022 ora 16:00 la adresa: Municipiul Tulcea, Strada MAHMUDIEI, Nr. 49-51, Etaj parter, Judeţ Tulcea

Durata contractului: 6 luni de la semnarea contractului şi până la furnizarea produselor şi plata preţului, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2023.

Toate formalităţile pe care trebuie să la îndeplinească operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie se regăsesc în specificaţiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura, ofertanţii interesaţi au posibilitatea să solicite specificaţiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la mihai.pavel@routinemed.ro

Dată: 05.08.2022

Back to top button