Anunţuri

Anunț pierderi: Chitanțier pierdut, îl declar nul!

SC Aquaserv SA: Pierdut chitanțier cu seria 2048801 – 2048850. Chitanțierul și chitanțele goale (de la 2048832 la 2048850) le declar nule.

Back to top button