fbpx
Anunţuri

APEL DE SELECTIE în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – GAL Oamenii Deltei

APEL DE SELECTIE

in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 Masura LEADER , Sub-masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor  în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – GAL Oamenii Deltei

 Nr. de referinta al sesiunii: 1/ 2024 – M7/6B

Masura lansata: M7/6B “Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatilor din teritoriul GAL Oamenii Deltei”

Asociatia GAL OAMENII DELTEI, in calitate de beneficiar al proiectului „Acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta pentru Sub-Masura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunta lansarea apelului de selectie pentru Masura M7/6B “Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatilor din teritoriul GAL Oamenii Deltei”.

Beneficiari:

  • Parteneriate/asocieri constituite din cel putin o asociatie care reprezinta interesele unei minoritati din teritoriul GAL Oamenii Deltei si un partener din categoriile de mai jos:

– organizații neguvernamentale;

– autorităţi publice locale

– unitati scolare

  • ONG-uri si alte forme juridice definite conform legislației în vigoare care reprezinta interesele minoritatilor
  • Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora

Data lansării apelului de selecție: 14.02.2024

Data limită de depunere a proiectelor: 15.03.2024

Important: Termenul de implementare al proiectelor din cadrul Masurii M7/6B, indiferent de natura lor (servicii si / sau investitii) , nu va depasi data de 31.12.2025 (in acest termen este inclusa si ultima plata).

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul administrativ al Asociatiei GAL OAMENII DELTEI: Mun. Tulcea, str. Mircea Voda nr.49, cam. 305, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 12.00.

Alocare totala pe sesiune: 39.926 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 39.926 euro

Valoarea maximă eligibilă: 39.926 euro/proiect

Intensitatea sprijinului:

100% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru investitii negeneratoare de venit

100% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului si documentele anexa aferente Masurii M7/6B “Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatilor din teritoriul GAL Oamenii Deltei” elaborat de GAL OAMENII DELTEI, care poate fi consultat si descarcat la adresa: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m7-6b/.

DATE DE CONTACT – GAL OAMENII DELTEI, unde beneficiarii pot obține informații suplimentare sunt:

Sediu social: Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050, Sediu administrativ: Mun. Tulcea, str. Mircea Voda nr. 49 , jud. Tulcea Telefon: 0723.519.948 E-mail: office@galoameniideltei.ro Website: www.galoameniideltei.ro

Informațiile detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul administrativ al GAL OAMENII DELTEI, pe suport tiparit.

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button