Anunţuri

Asociaţia Eliot House implementează Proiectul „BULLYING RO-TL”

- proiect cofinanţat de UAT Municipiul Tulcea

Comunicat de presă

În perioada mai – noiembrie 2022, Asociaţia Eliot House implementează Proiectul „BULLYING RO-TL”

Proiectul  are ca obiectiv general:

creşterea nivelului de informare cu privire la fenomenul de bullying în şcolile din municipiul Tulcea, cu scop preventiv.

Despre bullying

Bullying-ul este un act comportamental repetat, îndreptat spre rănirea fizică sau mentală a unei persoane. La nivel internaţional acest fenomen este cunoscut și studiat, însă în România există un număr foarte mic de specialişti în domeniul bullying-ului şi foarte puţine programe de prevenire şi stopare a acestui fenomen. Ne propunem ca prin intermediul acestui proiect  să informăm, conștientizăm și să sensibilizăm atât elevii, cât și părinții, consilierii școlari, profesorii, comunitatea locală, cu privire la problematica fenomenului de bullying, la cauzele și efectele acestuia dar mai ales la atitudinea pe care trebuie s îndeosebi la modalitățile de prevenire și soluționare.

Ce ne-am propus 

Pentru a realiza acest deziderat ne-am propus să organizăm și să desfășurăm activități de informare în  școli din mun.Tulcea la care vor participa elevii din clasele I – XII și în care vor avea loc prezentări de mesaje cu impact anti-bullying, să organizăm și să desfășurăm informare, să dezvoltăm abilitățile de comunicare și de relaționare ale elevilor și părinților prin participarea acestora la workshop-uri de dezvoltare.

Obiective specifice :

a). creşterea nivelului de informare cu privire la fenomenul de bullying în şcoli prin implicarea unui număr de 250 elevi tineri în activităţi inovatoare, inedite cu scop educativ şi preventiv ,în vederea prevenirii fenomenului de bullying  în şcolile  din municipiul Tulcea

b). promovarea la nivel local şi naţional a unei Campanii anti-bullying  prin organizarea a 2 conferinţe/prezentare  având ca tema „ Fenomenul de bullying-problema serioasă de sănătate publică”

Proiectul urmăreşte şi conştientizarea decidenţilor cu privire la introducerea pe cât posibil în programa şcolară încă din clasele primare/gimnaziale a unor ore dedicate acestui fenomen cu scopul precis de conştientizare, preventive şi diminuare a acestui fenomen care , scăpat de sub control, conduce inevitatbil la degradarea modului de viaţă prin atitudini comportamentale nepotrivite ale indivizilor oricărei societăţi, bullying-ul fiind un act comportamental repetat, îndreptat spre rănirea fizică sau mentală a oricărei persoane.

Această acţiune este cofinanţata de UAT Municipiul Tulcea

ASOCIAŢIA ELIOT HOUSE

Back to top button