Ştirea zilei

Atenție angajatori: Ordonanța de albire a muncii la gri a intrat în vigoare!

Începând cu 1 august 2022 a intrat în vigoare Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, contribuțiile de asigurări sociale de stat (CAS) si contribuțiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) vor fi plătite raportându-se la salariul minim brut pe economie pentru un contract individual de muncă cu norma întreagă.

Ce zice Ordonanța?

În cazul în care contribuţia de asigurări sociale de stat (CAS) este mai mică decât cea raportată la salariul minim brut pe țară, diferenţa se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Prevederile prevazute în actul notmativ nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:

– sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

– sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

– sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

– au calitatea de pensionari pentru limita de vârstă în sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limita de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

– realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de baza minim brut pe țară.

IMPORTANT: Dacă un salariat are mai multe contracte individuale de muncă cu timp parțial, iar cumulul acestora este la nivelul unui salariu minim, atunci se plătesc contribuţiile proporţional cu contractele cu timp parțial.

Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal mai aduce și alte o serie de măsuri prin care se vrea și albirea economiei. Efectele acestei ordonanțe ar putea însă avea efect de bumerang iar din încercarea de albire a muncii la gri e posibil să ne trezim cu o creștere a muncii la negru, iar tentativa de albire a economiei gri să ne transforme într-o țară cu economie la negru. Vom reveni!

Back to top button