fbpx
FonduriŞtirea zilei

Atenție! Prelungire de termen la depunerea proiectelor FLAG Delta

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a anunțat azi, printr-un comunicat de presă prelungirea până la data de 22.07.2022 a sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescaresti finantată prin Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii nr. 4.  Motivul e lesne de înțeles: deși sunt disponibili peste 4 milioane de euro, până azi doar 11 potențiali beneficiari și-au încheiat procedura de înregistrare în sistem. Prin urmare, pentru o mai bună accesare a banilor europeni din POPAM, conducerea asociației a hotărât prelungirea termenului de depunere până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Potrivit managerului FLAG Delta, Valentin Moldoveanu, valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.731,50  lei (echivalentul a 5.000 EURO) iar valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.967.780,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).

Tipul apelului este competitiv cu termen limită de depunere. Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 15.06.2022, ora 12.00. Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 22.07.2022, ora 12.00.

Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale:

  • Măsura 1 – Diversificarea activității de pescuit si crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dună
  • Măsura 2 – Valorificarea patrimoniului natural și măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dună
  • Măsura 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei.

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Masurii 1 – Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dunării este de 5.500.000,00 lei, echivalentul a 1.111.942,25 euro.

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Masurii 2 – Valorificarea patrimoniului natural si măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunării este de 3.500.000,00 lei, echivalentul a 707.599,61 euro.

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Măsurii 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei este de 12.928.253,62 lei, echivalentul a 2.613.722,09 euro.

Cursul de schimb INFOREURO este de 4.9463 LEI/ EURO, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022.

ATENȚIE! Potrivit ghidului, în cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune utilizând exclusiv aplicaţia My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menţionat anterior. Cererea de finanțare împreună cu documentele suport anexate, se vor transmite sub semnătură electronică certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE