fbpx
Ştirea zilei

Atenţie: Se ridică autoturismele staționate neregulamentar!

De ieri, de când a devenit operaţional compatimentul Ridicări Vehicule Staţionate Neregulamentar din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului din Primăria Tulcea, atât Poliţia Rutieră cât şi Poliţia Locală pot emite dispoziţiile de ridicare, transport şi depozitare vehicule staţionate neregulamentar.

Vă rugăm să aveți mare grijă unde opriți. Nu ne vom transforma în „hingheri de mașini” dar toate autovehiculele staționate în locuri în care ar îngreuna traficul, care ar bloca ieșirea/intrarea altor autovehicule sau care ar pune în pericol siguranța traficului auto sau pietonal vor fi ridicate! Exemplul îl aveți în imagini.” a transmis pe pagina de socializare Direcţia de Poliţie Locală din Primăria Tulcea.

Extras din Regulamentul privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor

Personalul Direcției Intretinere și Administrare Patrimoniu-compartiment Ridicări Vehicule Staţionate Neregulamentar care efectuează operațiunea de ridicare este însoțit obligatoriu pe toată perioada desfășurării acesteia de agentul constatator din cadrul Direcției de Poliție Locală sau al Biroului Rutier , după caz.

Dispoziția de ridicare se încheie în trei exemplare, dintre care primul rămâne la agentul constatator, iar celelate două la personalul Direcției Intretinere și Administrare Patrimoniu-compartiment Ridicari Vehicule Stationate Neregulamentar.
La eliberarea vehiculului reprezentanții Direcției Intretinere și Administrare Patrimoniu-compartiment Ridicari Vehicule Stationate Neregulamentar predau cel de-al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia.

Astfel, vehiculele/remorcile/rulotele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local sunt ridicate, transportate și depozitate în spațiul special amenajat din str. Prelungirea Taberei nr.7 (la sediul Serviciului de Transport Public Local Tulcea).

Tarifele pentru ridicarea,transportul,stationarea vehiculelor staționate neregulamentar sunt următoarele:

TARIF VEHICULE BLOCATE SI ELIBERATE PE LOC (inainte de ridicare pe rampa) – 100 LEI

TARIF VEHICULE ELIBERATE DUPA URCAREA PE RAMPA SAU IN TIMPUL URCARII PE RAMPA – 200 LEI

TARIF VEHICULE RIDICATE PE RAMPA SI TRANSPORTATE LA DEPOZIT – 300 LEI

TARIF DEPOZITARE VEHICULE – 100 LEI pentru prima zi de depozitare si 50 LEI pentru fiecare zi de depozitare dupa prima zi.

În funcție de perioada de depozitare, calculată din momentul depozitării vehiculului staționat neregulamentar, se percepe un tarif pe fiecare zi de depozitare. Tarifele pentru depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data și ora intrarii vehicului in spațiul destinat depozitării.

Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu va proceda la restituirea vehiculelor, după achitarea tuturor costurilor privind ridicarea, transportul și depozitarea acestora precum și la eliberarea documentului justificativ.

Eliberarea bunului ridicat şi depozitat va fi făcută numai proprietarului, deţinătorului, utilizatorului sau posesorului, după caz, pe baza cărţii de identitate a vehiculului sau a certificatului de înmatriculare, respectiv a documentului de identitate şi a permisului de conducere al utilizatorului.

Încasarea costurilor privind ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor va fi făcută de către personalul anume desemnat de către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea care utilizează autoutilitara pentru practicarea activității.

Plata tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se demonstrează cu chitanță fiscală.

Amenzile pentru staționarea neregulamentară se aplică în conformitate cu OUG nr. 195/2002.

Proprietarii vehiculelor ridicate pot obține informații la numărul de telefon 0240.514973 – dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală si 0747.022079- Depozit Ridicari Vehicule.

Facem precizarea că eliberarea vehiculelor depozitate în spațiul special amenajat din str. Prelungirea Taberei,nr.7 se poate face continuu,24 din 24 ore,7 zile pe saptamana în baza chitanței fiscale care atestă plata tarifului aferent.

La eliberarea vehiculului din spațiul de depozitare, personalul Direcția

Întreținere și Administrare Patrimoniu va încheia un Proces-verbal de eliberare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr.1.2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

Eliberarea vehiculului se va efectua numai proprietarului/deținătorului legal al acestuia și doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport și depozitare, în baza certificatului de înmatriculare în original/oricărui alt act din care să rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului, permisului de conducere și a unui act de identitate al proprietarului/deținătorului legal.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE