fbpx
Ştirea zilei

Bacalaureat 2021: Informații vitale pentru elevii care care merg la examen mâine dimineață!

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat încep luni, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Marți, va avea loc proba obligatorie a profilului, tot scrisă, iar miercuri va fi proba la alegere a profilului și specializării. Pe 1 iulie va avea loc proba scrisă la limba și literatura maternă.

Accesul candidaților în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30.

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel:

un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate şi verifică dacă fotografiile corespund;

candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen;

candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

După ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate mai sus în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor

 

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidații care încalcă regulile menționate sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Încălcarea regulilor menționate va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim, pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

Calendarul de desfășurare a probelor scrise:

28 iunie 2021:

Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021:

Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021:

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

5 iulie 2021:

Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00

6-9 iulie 2021:

Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021:

Afișarea rezultatelor finale

Contestațiile la probele scrise se depun si se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.

Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații, pe adresa de e-mail a centrului de examen, completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5453/2020) în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată, ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratului școlar.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE