fbpx
Educaţie

BACALAUREAT: Nicio medie de 10 la Tulcea!

Ministerul Educației a centralizat rezultatele înregistrate de candidații la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, (înainte de contestații). Cea mai mare medie în judeţul Tulcea este obţinută de o elevă de la Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea şi anume 9.93.

Situația statistică generală arată că, în județul Tulcea, s-au înscris 1117 candidați dintre care 941 sunt din seria curentă, iar 176 sunt din serii anterioare. Rata de participare a candidaților înscriși a fost de 94,35%: 1054 de candidați prezenți, dintr-un total de 1117 de elevi înscriși.
Dintre cei 1054 de candidați prezenți, 735 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 6 (șase), adică 69,73%, procentul de promovabilitate pentru seria curentă este de 76,63%, iar pentru seria anterioară este de 27,21%.

La proba obligatorie, E) a)-Limba și literatura română, au fost înscriși 1117 candidați, 879 de candidați (81,84%) au obținut note egale sau mai mari de 5(cinci), iar 2 candidați au obținut nota 10 (zece).
La proba obligatorie a profilului, E) c), 879 candidați (81,84%) au obținut note egale sau mai mari de 5(cinci), iar 42 candidați au obținut nota 10 (zece), dintre care 12 la Matematică și 30 la Istorie.
La proba la alegere a profilului, E) d), 952 candidați (88,39%) au obținut note egale sau mai mari de 5(cinci), iar 41 candidați au obținut nota 10 (zece), dintre care 17 note la Biologie și 10 la Logică și argumentare.
2 candidați din serii anterioare au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă.
Rezultatele au fost publicate cu anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).
Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile (în intervalul orar 12:00 – 18:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:
recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button