fbpx
MediuŞtirea zilei

Beneficii pentru turism prin proiectul „Conservarea Pădurii Caraorman”

Azi, la o sală de conferinţe a unei pensiuni din Dunăvăţu de Jos, comuna Murighiol, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării în parteneriat cu Asociația Danubiu a organizat în baza contractului de finanțare nr. 250/27.05.2019 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, conferinţa de închidere a proiectului „Conservarea Pădurii Caraorman”, cod SMIS 2014+ 124429.

Având în vedere numărul mare de specii protejate prezente în Pădurea Caraorman, zonă strict protejată și parte integrantă a Rezervației Biosferei Delta Dunării, obiectivul general al proiectului a fost – Implementarea unor măsuri din planul de management pentru îmbunatățirea stării de conservare a biodiversităţii din Pădurea Caraorman.

Valoarea totală a proiectului este de 9.283.461,89 lei, din care cheltuieli totale eligibile: 9.283.461,89 lei, finanțare națională: 1.210.717,48 lei, iar Co-finanțare nerambursabilă FEDR: 7.890.942,48 lei.

Rezultatele unui proiect de succes

În cadrul conferinței de finalizare a proiectului  ”Conservarea Pădurii Caraorman”, care a avut loc azi în localitatea Dunavățu de Jos, au fost prezentate rezultatele obținute în urma implementării, respectiv îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

  • Creșterea gradului de conștientizare și informare a grupurilor țintă și a factorilor interesați, privind conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă în perimetrul ariei naturale protejate Pădurea Caraorman.
  • Îndeplinirea obiectivelor de management aferente ariei naturale protejate privind înlăturarea presiunilor antropice asupra speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională prin realizarea infrastructurii necesare conservării biodiversității (investiție gard de protecție și oboare).
  • Creșterea capacității instituționale de gestionare a ariei naturale protejate în vederea reducerii impactului negativ a factorului extern asupra biodiversității prin dotarea infrastructurii existente, cu utilaje și echipamente performante (un tractor cu ajutorul căruia se va realiza o bandă anti-incediu care va înconjura zona protejată, cu o lățime ce va varia între 12 si 20 metri).

La conferință au luat parte reprezentanți ai autorităților locale și ai partenerilor din proiect, precum și membrii comunităților locale, operatori economici și de turism implicați în acțiunile de informare-conștientizare care au avut loc în cadrul proiectului.

Unul din marile beneficii ale proiectului este acela de a impulsiona turismul în mare şi foarte mare măsură, după cum a precizat Grişa Ivanov, preşedintele Asociaţiei Danubiu.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2020, Axa prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului au o relevanță deosebită pentru Obiectivul specific 4.1 având în vedere că prin realizarea acestora este îmbunătățită starea de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară existente în Pădurea Caraorman.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE