fbpx
Ştirea zilei

Brutăriile la control! Zeci de amenzi aplicate de ITM Tulcea!

În perioada 09 – 12.04.2024 Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a desfăşurat, sub coordonarea Inspecţiei Muncii, Campania naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase – cod CAEN 107;
Controalele efectuate în ultimii ani în domeniul securității și sănătății în muncă au evidențiat faptul că lucrătorii din domeniul țintă al campaniei sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă. De asemenea, domeniul de activitate sus menționat este susceptibil de încălcarea reglementărilor legale în domeniul relațiilor de muncă.
Obiectivele campaniei au fost:
– Identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniul sus menționat;
– Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.
– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă;
În domeniul relaţiilor de muncă
Au fost efectuate 33 controale, fiind aplicate 18 sancţiuni contravenţionale pentru încălcări ale legislaţiei muncii, din care 12 amenzi in cuantum de 17 000 lei şi 6 avertismente, iar pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 35 măsuri.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate:
nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
neevidențierea în contractul individual de muncă cu timp parțial a repartizării programului de lucru
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal pentru salariaţi;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Au fost controlaţi 27 angajatori, fiind aplicate un număr de 44 sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi în cuantum de 76 000 şi 34 avertismente. S-au dispus 44 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
Cele mai frecvente neconformităţi constatate:
nu au fost luate măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;
nu a fost efectuată verificarea rezistenței de dispersie a prizei de legare la pământ.
organizarea necorespunzătoare a activității de prevenire și protecție.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE