fbpx
Ştirea zilei

Caz de ,,muncă la negru” descoperit de inspectorii de muncă tulceni în controalele din brutării și patiserii!

În perioada 05 – 08.04.2022 Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a desfăşurat, sub coordonarea Inspecţiei Muncii, Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de activitate:
– fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase – cod CAEN 107;
– comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate – cod CAEN 4724.
Obiectivele campaniei au fost:
– Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor ce se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul mai sus menţionat, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
– Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi tinerilor;
– Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă;
– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul mai sus menţionat, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă;
– Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Muncă la negru…și amendă 20.000 de lei

În domeniul relaţiilor de muncă
Au fost efectuate 19 controale, fiind identificată 1 persoană care presta muncă nedeclarată la un angajator ce a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 20 000 lei. De asemenea au mai fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale pentru încălcări ale legislaţiei muncii, din care 4 amenzi in cuantum de 12 000 lei şi 6 avertismente, iar pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 13 măsuri.
Cele mai frecvente neconformităţi constatate:
nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din cadrul locului de muncă organizat;
nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului sptamânal pentru salariaţi;
nerespectarea obligaţiei de a înmâna un exemplar din contractul individual de muncă salariaţilor, anterior începerii activităţii.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Au fost controlaţi 18 angajatori, fiind aplicate un număr de 17 sancţiuni contravenţionale, din care 2 amenzi în cuantum de 12 000 şi 15 avertismente. S-au dispus 17 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
Cele mai frecvente neconformitaţi constatate:
dotarea necorespunzătoare cu mijloace de stingere a incendiilor;
neinstruirea lucrătorilor.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button