fbpx
Instituţii

Comisariatul RBDD a aplicat amenzi de peste un milion de lei în 2021

- cea mai mare sancţiune a fost de 100.000 de lei

În anul 2021, Comisariatul RBDD din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, conform unui material de bilanţ întocmit recent, a efectuat un număr total de 522 inspecţii, dintre care numai 8 inspecţii planificate, ceea ce înseamnă că marea majoritate au fost inspecţii neplanificate.
În urma a 81 controale au fost confiscate un număr de 247 unelte diferite de pescuit, din care 200 unelte monofilament interzise la pescuit, 24 setci fir textil (în lungime totală de aprox. 11200 metri), 23 vintire, tipari, precum şi 495 kg peşte din diferite specii. În plus, ca urmare a inspecţiilor efectuate au fost constatate neconformităţi şi s-au aplicat 154 sancţiuni, din care 37 avertismente şi 117 amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.379.000 lei. Totodată, au fost întocmite 2 sesizări penale prevăzute de legislaţia privind protecţia mediului.

Cele mai mari sancţiuni aplicate de comisari au fost:

în valoare de 50.000 lei, data unei unităţi administrativ teritoriale pentru încălcarea OUG195/2005,art.94,ali.1,lit e respectiv nerespectarea obligaţiei de a  asista persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control precum şi punerea la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante pentru clarificarea unei situaţii de încălcare a prevederilor legale privind protecţia mediului
în valoare de 100.000 lei, data unei societăţi comerciale pentru încălcarea OUG195/2005,art.94,ali.1,lit g, respectiv pentru nerealizarea, în totalitate şi la termen, a măsurilor impuse prin actele de constatare încheiate de comisarii CRBDD

Totodată, comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul RBDD au fost desemnaţi prin decizia Comisariatului General pentru realizarea unor controale inopinate pe teritoriul de competenta al altor comisariate judeţene.

Inspecţiile realizate au avut ca prioritate prevenirea şi combaterea depozitarii ilegale a deşeurilor, verificarea stării de salubrizare a localităţilor şi a cursurilor de apă, trasabilitatea şi transferul deşeurilor, prevenirea şi combaterea braconajului piscicol, inspecţiile dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, inspecţiile pentru verificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare şi inspecţiile cu alte autorităţi în baza protocoalelor de colaborare.

În cursul anului 2021 nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu apă, aer, sol în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Obiectivele Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pentru anul 2022 sunt:

prevenirea şi combaterea depozitarii ilegale a deşeurilor
Protejarea naturii şi calităţii vieţii, corelată cu o dezvoltare economică verde, prin acţiuni de prevenire, constatare a încălcărilor legii şi sancţionarea celor vinovaţi.
Îmbunătăţirea calităţii aerului şi controlul poluării industriale;
Managementul eficient al deşeurilor şi substanţelor periculoase;
Identificarea agenţilor economici neautorizaţi
Urmărirea şi limitarea accesului în arii de strictă protecţie
Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la speciile CITES
Respectarea legislaţiei în domeniul pescuitului şi acvaculturii
Acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului piscicol şi cinegetic
Colaborarea cu toate instituţiile implicate în în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE