Anunţuri

Comunicat de presă al RNP – Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.

- conferinţa de lansare a proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiste stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”

 

Comunicat de presă

Data: 16.06.2021

RNP – Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. organizează în data de 17 iunie 2021, la ora 10.00, conferinţa de lansare a proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiste stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”. Evenimentul se va desfășura  în sala de conferințe a Hotelului Delta din Tulcea.

Proiectul are o valoare de 14.517.111,87 lei, din care 12.339.545,14 lei valoare nerambursabilă Fondul European de Dezvoltare Regională și 2.177.566,73 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică din Parcul Național Munții Măcinului și informarea/conștientizarea factorilor interesați și dezvoltarea capacității Administrației Parcului Național Munții Măcinului.

Rezultate așteptate:

  • Implementarea de măsuri active pentru îmbunătățirea stării de conservare a 31 ha de habitate forestiere de cvercinee și a 30 ha de habitate de pajiște stepică din Parcul Național Munții Măcinului;
  • Managementul adecvat/demonstrativ al habitatelor forestiere și habitatelor de pajiști și al activităților de turism pentru a contribui la menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor protejate din Parcul Național Munții Măcinului ;
  • Asigurarea condițiilor adecvate pentru practicarea unui turism responsabil fata de patrimoniul natural și cultural, care nu dăunează stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului;
  • Creșterea nivelului de informare și conștientizare a factorilor interesați la nivel local și a publicului larg cu privire la importanța habitatelor care vor face obiectul măsurilor de conservare activa și la beneficiile generate de

Parcul Național Munții Măcinului pentru economia locală;

  • Dezvoltarea capacității instituționale/de management a Administrației Parcului Național Munții Măcinului.

Pentru informații suplimentare:

RNP – Romsilva Administrația Parcului Naţional Munții Măcinului RA,  tel./fax: 0240517718, e-mail: parcmacin@gmail.com

www.muntiimacin.org

 

Back to top button