Educaţie

Comunicat de presă: Concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Tulcea

În data de 17 ianuarie, anul curent, în baza Ordinului ME nr. 3026/2022, pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță organizarea concursului- sesiunea ianuarie- aprilie 2022, pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere:

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv din unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație incluzivă;

director și director adjunct din cluburile sportive școlare;

director din cluburile copiilor;

director și director adjunct din palatele copiilor și Palatul Național al Copiilor. 

director din Centrul județean de excelență/ Centrul municipiului București de excelență;

Pe site-ul ISJ, au fost publicate:

Ordinului ME nr. 3026/2022, pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, precum și Anexele 1-12;

Calendarul de concurs pentru sesiunea 2022, prevăzut in Anexa 5 a ordinului (Anexa 8 a Metodologiei);

Lista celor 55 posturi vacante de directori și directori adjuncți, din unitățile de învățământ din municipiul si județul Tulcea;

Documentele necesare dosarului de înscriere, precizate în art. 8, alin. (1) și (2) din Metodologie, cu modificările aferente;

Bibliografia de concurs, prevăzută în Anexa 8 a ordinului nr. 3026 (Anexa 12 la Ordinul nr. 4.597/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 848/06.09.2021);

Informațiile si documentele menționate mai sus pot fi accesate pe site–ul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, la secțiunea Management instituțional:

http://isjtulcea.ro/category/domeniul-management/management-institutional

Back to top button