Anunţuri

Concursul local de proiecte de tineret al DJST Tulcea

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea organizează Concursul local de proiecte de tineret în perioada 14 iunie – 26 noiembrie 2021 – Concurs Local de Proiecte 2021.

Anunțul de participare cu detaliile referitoare la concurs, sunt publicate în Monitorul Oficial, partea a VI-a.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile sunt următoarele:

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social

Măsuri indicative:

 1. Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;
 2. Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile

Măsuri indicative:

 1. Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative;
 2. Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc;
 3. Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate

Măsuri indicative:

 1. Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;
 2. Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line

Măsuri indicative:

 1. Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;
 2. Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;
 3. Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;
 4. Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor;
 5. Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora;
 6. facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personal, profesională și social în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos

Măsuri indicative:

 1. Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;
 2. Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;
 3. Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură

Măsuri indicative:

 1. Facilitarea accesului la activități culturale;
 2. Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;
 3. Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești.
 4. Dezvoltarea oportunităților cultural pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității cultural, a identității local, regionale și europene în rândul acestora.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum un proiect pe prioritate, fără a se depăși limita de o treime din bugetul alocat. (art. 12 Legea 350/2005) Prin excepție, solicitanții pot depune pot depune maximum 2 proiecte la Concursul Local de proiecte de tineret 2021, insă pe priorități diferite . În această situție suma cumulată neputând depăși o treime din valoarea totală a bugetului oferit spre finanțare ce face obiectul Concursului Local de proiecte de tineret 2021. (art. 12 Legea 350/2005

 

Back to top button