fbpx
Anunţuri

Conferință de închidere a proiectului ,,Copii și tineri integrați pentru o lume mai bună (CTIL)”, cod PN2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Promotor, anunță încheierea proiectului ,,Copii și tineri integrați pentru o lume mai bună (CTIL)”, cod PN2019, în cadrul apelului Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatista, Antreprenoriat Social (IRCAS) din Tulcea, în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2023.

Proiectul a beneficiat de un grant în valoare de 1,212,665 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului a avut în vedere abordarea integrată și inovativă a unui grup țintă format din: copii și tineri cu cerințe educaționale speciale; copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii; cadre didactice și părinți/tutori ai copiilor aflați în situație de risc; profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale; copii/tineri  și părinții/tutorii lor care interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal, în vederea creșterii gradului de incluziune socială a copiilor din trei regiuni de dezvoltare din România.

În cadrul obiectivelor specifice, amintim :

  • promovarea participării active la procesul de învățământ a 80 de copii cu cerințe educaționale speciale, respectiv a 790 de copii cu risc de abandon școlar, pentru consolidarea unui sistem de educație incluzivă și dezvoltarea resurselor umane din cadrul comunităților din mediul rural, a celor marginalizate sau izolate, pe întreg parcursul proiectului (36 luni.)
  • promovarea educației echitabile și incluzive în rândul a 150 de copii și tineri, respectiv 50 de părinți/ tutori ai acestora, care interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal, în vederea punerii la lucru a principiului desegregării, pe întreaga durată a proiectului (36 de luni)
  • dezvoltarea competențelor necesare a 211 de membri ai personalului din educație, a 500 părinți/ tutori și membri ai familiilor copiilor din grupurile țintă principale și a 10 profesioniști/ voluntari din sfera serviciilor sociale, în vederea facilitării accesului copiilor în situații de risc la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia, pe parcursul a 36 de luni.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au inclus: identificarea, selectarea și monitorizarea unui grup-țintă format din 870 de copii, potrivit unor metodologii specifice; furnizarea de servicii de sprijin educațional de tip “școală după școală” oferite grupului-țintă pentru stimularea participării și prevenirea abandonului în învățământul primar și gimnazial; dezvoltarea și furnizarea de activități inovative de educație non-formală pentru copii cu risc de abandon școlar și/sau cu posibile dificultăți de învățare și psihocomportamentale; furnizarea de consiliere, logopedie și kinetoterapie pentru copii cu CES și/sau dizabilități și părinții acestora; creșterea nivelului de cunoștințe, abilități și competențe ale resurselor umane implicate.

Proiectul a implicat unități școlare din județele Suceava, Harghita, Botoșani și Tulcea. Grupurile țintă vizate de proiect au fost selectate din următoarele instituții de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială Panaci, Școala Generală „O.C. Tăslăuanu” Bilbor, Școala Gimnazială Șerbăuți, Școala Gimnazială Siminicea, Școala Gimnazială Măriței, Școala Gimnazială Drăgoiești, Școala Generală Nr.1 Manoleasa, Școala Gimnazială Valea Nucarilor, Școala Gimnazială „Nichifor Ludovig” Niculițel, Școala Gimnazială Beștepe, Frecăței, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Nufăru.

Până la finalul proiectului au fost implicați 1401 elevi (clasele a IV-a și a VIII-a), dintre care 160 de copii cu CES și/sau dizabilități. Aceștia au primit pe durata activităților pachete cu alimente, îmbrăcăminte, iar școlile au fost dotate cu consumabile, rechizite, echipament sportiv și fond de carte în valoare de peste 14000 lei/ unitate școlară.

Proiectul a oferit la peste 100 de elevi cu CES și/sau dizabilități și părinții acestora ședințe de consiliere, logopedie și kinetoterapie, cu experți care s-au deplasat la școlile partenere, frecventate de copii.

Au fost organizate 5 sesiuni de follow up, pentru 211 cadre didactice, susținute de profesorii din școlile partenere, care au beneficiat atât de cursul de formare de competențe în domeniul educației incluzive și problematicii CES/ dizabilități, cât și de Programul ”Educatie incluziva si competente pentru o cultura democratica”, furnizat de European Wergeland Centre și organizat de FRDS, în Norvegia.

Considerăm că proiectul și-a îndeplinit integral obiectivele, adesea depășindu-le cu peste 50% și că impactul obținut în aceste comunități va fi unul de durată, creând modele de bună practică în ce privește comunicarea dintre elevi și cadrele didactice.

Mai multe detalii pot fi obținute pe website-urile finanțatorului – www.eeagrants.ro, Operatorului de Program – www.frds.ro și website-ul dedicat proiectului – https://ctil.usv.ro/ .

 

Persoana de contact: 

Manager de proiect –  Ioana Andreea COZIANU

Email: ioana.cozianu@yahoo.com

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE