Consiliul Judeţean

Conferința de lansare a proiectului „Extinderea și îmbunătățirea modalităților de prevenire a corupției la nivelul UAT-Județul Tulcea”

Marți, 15 februarie 2022, la Hotel Delta, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Mihai Huleni a participat, alături de primarul Ștefan Ilie și suprefectul Nicolae Topoleanu, la conferința de lansare a proiectului „Extinderea și îmbunătățirea modalităților de prevenire a corupției la nivelul UAT-Județul Tulcea” (cod SIPOCA 1117/cod MYSMIS 152016), cofinanţat prin Fondul Social European (FSE), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).        Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, se urmăreşte atingerea următoarelor rezultate: Realizarea unui Ghid de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii corupției, adresat atât instituțiilor publice din care provine grupul țintă, cât și cetățenilor și revizuirea procedurilor la nivelul UAT Județul Tulcea; Campanii de conștientizare a publicului cu privire la corupție; Perfecționarea personalului din administrația publică locală în domeniul prevenirii și combaterii corupției; Introducerea și certificarea standardului ISO 37001. Un alt proiect care vizează îmbunătățirea actului administrativ este Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea, un proiect care privește două strategii importante. Vorbim, pe de o parte, de Introducerea și implementarea unui mecanism de bugetare participativă în scopul creșterii calității procesului decizional, pentru a raspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților din județul Tulcea, și, pe de altă parte, de dezvoltarea și elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 2021-2027, strategie recent aprobată de instituția noastră. După cum am amintit, sunt numeroase proiecte care vizează infrastructura județului dar și proiecte privind patrimoniul cultural al acestuia. Iată că Executivul Consiliului Județean reușește să ducă la bun sfârșit dezideratele de dezvoltare, în condițiile în care noi încercăm să accesăm, pe cât posibil, diferite scheme de finanțare europeană“, a declarat vicepreședintele Mihai Huleni.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 15 luni, începând cu 29 decembrie 2021 până la 29 martie 2023 şi are o valoare totală eligibilă de 398.245,76 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, în sumă de 338.508,89 lei.

Back to top button