Ştirea zilei

Cooperare între comunitățile din Delta Dunării (România) și Camargue (Franța)

În perioada 18 – 23 octombrie 2021, a avut loc vizita în România a delegației din Franța compusă din reprezentanți ai Parcului Natural Regional Camargue și ai primăriilor municipalităților Arles și Port-Saint-Louis du Rhône.

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) și Parcul Natural Regional Camargue au semnat, în anul 2016, un Memorandum de Înțelegere în care au fost identificate oportunități atât pentru dezvoltarea ariilor naturale protejate cât și pentru cooperarea dintre comunitățile din cele două zone protejate.

Ulterior a fost semnată Convenția Cadru de cooperare descentralizată între municipalitățile Arles, Port Saint Louis du Rhône (Franța) și orașul Sulina (România) care se concentrează pe teme legate de particularitățile gurii de vărsare a fluviilor Rhône și Dunăre (tradiții culturale, resurse naturale, atracții turistice, activități portuare).

Vizita în România a avut ca scop prezentarea acordului de cooperare Camargue – Delta Dunării susținut de Fundația Veolia și a răspuns, de asemenea, invitației Ambasadei Franței la București de participare la Conferința ”Conservarea biodiversității: o miză a cooperării franco-române” organizată la Institutul Francez din România. Programul a inclus întâlniri și discuții la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ambasada Franței, Primăria Sulina, ARBDD, deplasare în teren.

La întâlnirea cu reprezentanții Primăriei Sulina au avut loc discuții privind găsirea modalităților concrete de cooperare viitoare între localitățile din Franța și Sulina, pe teme ca identitatea culturală, dezvoltarea ecoturismului, schimburi de bune practici pe domenii de marketing și promovare a patrimoniului local, colaborare între școli.

La întâlnirea cu Guvernatorul ARBDD de la sediul instituției, s-a stabilit formarea unui grup de lucru care să contribuie la îmbunătățirea cunoașterii între teritorii și facilitarea unor schimburi de experiență. Astfel, se vor pregăti activități comune sub forma promovării și prezentării celor două regiuni cu prilejul celebrării unor evenimente de mediu, participarea la festivalurile culturale organizate de orașele partenere, realizarea unui proiect cu finanțare europeană privind guvernanța la nivel regional în ambele delte având ca scop dezvoltarea durabilă a comunităților locale și adaptarea la schimbările climatice.

Back to top button