fbpx
Tulcea

Costel Vicol, senator USR Tulcea: Plafonarea prețurilor la energie e de azi lege!

Începând de astăzi, 1 noiembrie a intrat în vigoare Legea nr. 259/2021 pentru plafonarea prețurilor la energie și pentru compensarea facturilor în sezonul rece (01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022).

Se pare că, într-o oarecare măsură, am reușit să fac auzită vocea locuitorilor Deltei în Senat și nu numai aici (https://www.senat.ro/PDFIntrebari/586%20vicol%20c.pdf).

Localnicilor li s-ar fi creat o mare nedreptate prin Legea inițială nr. 226/2021. Răul creat a fost remediat. Acum ar mai rămâne în discuție problema gazului (mă refer aici la prețul buteliilor)…

Vă redau aici forma finală a amendamentului aprobat în Senat (formă pe care v-am prezentat-o într-o postare anterioară referitoare la modificarea O.U.G. nr. 118/2021):

”La articolul 5, alineatele (4) şi (5) ale articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), familiile cu domiciliul în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, sau în unele localităţi din Munţii Apuseni beneficiază de o reducere cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat.

(5) Valoarea rezultată prin aplicarea reducerii prevăzute la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.”

În rest, legea mai prevede:

▪ Compensarea facturilor pentru clienții casnici – energie electrică

Clienții casnici vor beneficia în perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 de o compensație unitară în valoare de cel mult 0,291 lei/kwh, în cazul energiei electrice.

Limita maximă a consumului, pentru a putea fi acordată compensația, este de 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare. Se acceptă o abatere a consumului în favoarea beneficiarului compensației de maximum 10%.

Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.

Pentru a beneficia de compensație, consumul de energie electrică al clienţilor casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi.

▪ Compensarea facturilor pentru consumatorii vulnerabili

Consumatorii vulnerabili vor putea să beneficieze și de compensarea facturilor la energie, pe lângă ajutorul de încălzire și suplimentul de energie pe care le pot primi prin legea consumatorului vulnerabil.

Astfel, pentru clienții casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, în situația în care compensarea prevăzută de lege este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili beneficiază de compensaţia calculată ca diferență dintre compensarea prevăzută în anexă și nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate de consumator vulnerabil. Compensarea consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de consum.

▪ Subvenții pentru primării

Pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, Guvernul va aloca bugetelor unităților administrativ teritoriale o subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în cuantum de 50% din diferența rezultată între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kWh.

În final, încurajez încă o dată toți cetățenii Tulcei să-mi sesizeze (ca și până acum) orice problemă cu care se confruntă, pentru ca în măsura în care există posibilitatea, să găsim o cale pentru remedierea acesteia.

#USRPLUS #SenatulRomâniei

#Faptenuvorbe

#Doarîmpreunăschimbămlucrurileînbine

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button