fbpx
Ştirea zilei

Cum nu au fost bani? Încasări record pentru DGRFP Galați în anul 2023

Conducerea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați, prin directorul general Florin-Ciprian IAMANDI, mulțumește contribuabililor pentru implicarea de care au dat dovadă și salută spiritul civic al acestora manifestat prin conformarea la declarare și la plată, conformare reflectată în rezultatele activității de colectare din anul 2023, sintetizate după cum urmează:

Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete comparativ anul 2023 cu anul 2022

  ANUL 2022

-mil.lei-

ANUL 2023

-mil.lei-

Diferențe

-mil.lei-

%
0 1 2 3 = 2-1 4 = 2 / 1
TOTAL BGC 15.746,28 17.736,64 1.990,36 112,64
Bugetul de stat 7.109,45 7.977,57 868,12 112,21
Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate 2.524,33 2.830,42 306,09 112,13
Bugetul asigurărilor sociale de stat 5.915,69 6.737,23 821,54 113,89
Bugetul asigurărilor pentru şomaj 196,81 191,42 -5,39 97,26

La finele anului 2023, încasările din arieratele recuperabile au fost în sumă totală de 4.338,85 mil lei, cu 489,97 mil. lei mai mult decât în anul 2022, din care 554,39 mil. lei au fost încasări din arieratele aflate în sold la 31.12.2022 și 3.784,46 mil. lei încasări din arieratele constituite în cursul anului 2023.

Pe parcursul anului 2023 au fost organizate un număr de 604 licitații în vederea valorificării bunurilor imobile și mobile sechestrate (bunuri descrise în cuprinsul anunțurilor de vânzare publicate pe pagina de internet a instituției).

În cadrul licitațiilor organizate pe parcursul anului 2023 la nivelul structurilor fiscale din cadrul DGRFP Galați au fost valorificate bunuri imobile și mobile în valoare de 24,11 mil. lei, din care suma de 18,27 mil. lei a fost obținută ca urmare a valorificării unui număr de 641 vagoane și locomotive aparținând S.N.T.F.M. C.F.R. MARFĂ SA.

Prin intermediul Biroului Contact – center, organizat în cadrul DGRFP Galați, în anul 2023 s-a răspuns la un număr de 15.003 apeluri telefonice, prin care au fost oferite răspunsuri la diversele întrebări din domeniul fiscal.

Conducerea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați, prin directorul general Florin-Ciprian IAMANDI, mulțumește contribuabililor pentru implicarea de care au dat dovadă și salută spiritul civic al acestora manifestat prin conformarea la declarare și la plată, conformare reflectată în rezultatele activității de colectare din anul 2023

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE