Ştirea zilei

De azi, restaurantele şi cafenelele din municipiu la 30% din capacitate!

În şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea din data de 04.03.2021 a fost adoptată Hotărârea nr. 56 – Măsuri instituite începând cu data de 04.03.2021 la nivelul municipiului Tulcea, o hătărâre ce limitează accesul începând de azi până la 30% din capacitatea maximă a spațiului din cafenele şi restaurante, sali de jocuri precum şi din cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului.

” (…) Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr. 3483/03.03.2021, comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la analiza incidenței înregistrată la nivelul județului Tulcea,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 cazuri la 1.000 locuitori, la nivelul unității administrativ-teritoriale Tulcea, începând cu data de 04.03.2021, ora 00.00, până la data de 17.03.2021, ora 24.00, se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

(1)    Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

(2)        Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

(3)        Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;

(4)        Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare  este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;

(5)        În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

(6)        Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

(7)        Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Art.2  Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul localităților menționate. (…)”

 

 

 

 

Back to top button