fbpx
Ştirea zilei

De duminică e prohibiție la pescuitul srumbiei!

Ordinul de prohibiție nr. 561/2023/11/2024 prevede instituirea prohibiției pescuitului în scop comercial, familial și recreativ al scrumbiei de Dunăre, pe sectoare, după cum urmează:
• pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 31 martie – 09 aprilie 2024 inclusiv;
• pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 de zile, în perioada 5 aprilie – 19 aprilie 2024, inclusiv;
• pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 km în largul mării și pe un coridor lat de 2 km socotit câte 1 km de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 km spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
IMPORTANT: În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei, folosind maximum 2 setci, în perioada 24 aprilie – 3 mai 2024 inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.
Activitatea de pescuit sezonier la scrumbie 2024 se va desfăşura cu respectarea legislaţiei specifice de protecţia mediului în vigoare și a următoarelor condiţii prevăzute de A.R.B.D.D., după cum urmează:
• permisele de pescuit sezonier la scrumbie sunt valabile până la sfârșitul perioadei de prohibiție, inclusiv 07.06.2024.
• conform Art. 3 Cap.I, din Ordinul nr. 126/807/2017, privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate:
– accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor comerciali persoane fizice sau celor organizaţi în asociaţii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritorială.
– atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licenţelor, permiselor şi a autorizaţiilor emise de autorităţile competente stabilite prin legislaţia naţională în vigoare.
• la pescuitul sezonier la scrumbie au dreptul numai pescarii comerciali autorizați, fără însoțitor/ajutor de barcă pe timpul desfășurării activității de pescuit.
• la sfârşitul perioadei de pescuit la scrumbie, pescarii vor elibera zonele de pescuit şi punctele de acostare amplasate în zonele braţului Sfântu Gheorghe, brațul Chilia şi vor igieniza zona amenajată din cadrul punctului de acostare.
• cu 48 de ore înainte de a părăsi zona de pescuit şi punctele de acostare, se va notifica A.R.B.D.D. Tulcea în scris, prin fax.0240/518975 sau pe adresa de e-mail: arbdd@ddbra.ro. şi se va solicita prezenţa agentului ecolog în zonă.
• caracteristicile tehnice ale uneltelor de pescuit folosite în perioada de valabilitate a prezentului permis, respectiv ale setcilor simple pentru scrumbie și ale setcilor compuse pentru scrumbie sunt în conformitate cu Ordinul 1369/2018, având latura minimă a ochiului de plasă cu dimensiunile a=30mm, 2a=60mm.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE