Ştirea zilei

De luni fără restaurante, cafenele şi săli de jocuri în municipiu

- hotărârea a fost luată de CJSU Tulcea pentru doar 14 zile

Potrivit unei Informări de interes public, de luni, 16 noiembrie 2020, ora 00.00 îşi va produce efectul pe raza municipiului Tulcea Hotărârea 79 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, adoptată azi, 13 noiembrie 2020, în şedinţa extraordinară ce a avut loc de la ora 13.00.

Hotărârea adoptată azi vine pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 3 cazuri la 1.000 locuitori pe raza municipiului Tulcea şi presupune instituirea unor măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS COV 2 prevăzute în legislaţie.

În esenţă, potrivit Hotărârii 79, din data de luni 16 noiembrie 2020, ora 00.00 se interzic atât evenimentele genul spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private pe raza municipiului, dar şi activitatea restaurantelor şi cafenelelor în interiorul clădirilor, precum şi a sălilor de jocuri.

Publicăm mai jos, în integralitate conţinutul acestei Hotărâri 79 din 13 noiembrie 2020 adoptată de CJSU Tulcea.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 13.11.2020. 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr.856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 153/2020 privind desemnarea doamnei Caloianu Carmen, subprefect al județului Tulcea, ca înlocuitor de drept al prefectului județului Tulcea;

Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr. 19076 din 11.11.2020, comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la analiza incidenței înregistrate la nivelul județului Tulcea,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1  Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 3/1.000 locuitori, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 16.11.2020, ora 00.00, până la data de 29.11.2020, ora 24:00, la nivelul municipiului Tulcea se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

(1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

(2) Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă;

(3) a). Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

      b). În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la lit. a) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

(5) Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

(6) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Art.2   Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul municipiului Tulcea.

Art.3  Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Tulcea va informa populaţia prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).

Art.4   Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Tulcea, care va dispune măsurile necesare pentru punere în aplicare de către toate instituțiile/toţi operatorii economici cu activitate în zonă.

Emisă astăzi, 13 noiembrie 2020.

Back to top button