Ştirea zilei

Decizie a Guvernatorului ARBDD privind transportul de persoane în Delta Dunării!

Începând cu 12.07. 2021, odată cu emiterea Deciziei Guvernatorului ARBDD, vor intra în vigoare noile condiții pentru obținerea autorizației/permisului pentru desfășurarea activității de transport pasageri în Delta Dunării. Aceste noi condiţii nu sunt modificări ale legislaţiei ci pur şi simplu un regulament ce însumează toate prevederile legale şi de bun simţ pentru desfăşurarea acestei activităţi de transport pasageri în Delta Dunării.

Conţinutul Deciziei Guvernatorului ARBDD ce va intra în vigoare de luni 12 iulie 2021

„Având în vedere intensificarea traficului cu ambarcațiuni tip corsar pentru transportul pasagerilor în interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunării, riscul intensificării unei activități turistice, de transport nesustenabile, cu impact negativ major asupra stării de conservare a biodiversității, constatările inspectorilor ARBDD, sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind regimul vitezelor, accesul în zonele tampon și zonele strict protejate, desfășurarea activității fără deținerea actelor de reglementare emise de Administrație, în baza prevederilor art 4 din L.82/1993, HG 1217/2012, HG 538/2015, art.65 din HG. 763/2015 și art 80 din OUG 57/2007- anexa 1.

 1. ART.1 Se aprobă următoarele reguli pentru obținerea autorizației/permisului pentru desfășurarea activității de transport pasageri pe brațele Dunării și canalele interioare  și reguli obligatorii care trebuie respectate de către conducătorul ambarcațiunii, după cum urmează:

  Documentele ce se vor depune la solicitarea autorizației/permisului pentru desfășurarea activității de transport pasageri în perimetrul RBDD:

  1. Cerere tip
  2. Copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (PFA)
  3. Certificat Constatator (dacă este cazul)
  4. Copie BI/CI
  5. Copie după atestat de bord
  6. Copie după certificatul de înregistrare al ambarcațiunii cu specificația valabilă pentru transport pasageri (clasa)
  7. Copie după actele de stare tehnică a ambarcațiunii
  8. Copie după Contract predare deșeuri
  9. Accept acostare (primărie) cu plan de situație
  10. Descrierea activității
  11. Contract servicii mentenanță ambarcațiune
  12. Copie după actul de proprietate al ambarcațiunii (drept de folosință)
  13. Copie după permisul conducătorului nominalizat
  14. Poze ale ambarcațiunii cu numărul vizibil
  15. Taxa aferentă eliberării autorizației / permisului de acces (după caz)
  16. Dovada înregistrării angajatului în REVISAL/contract cu PFA
  17. Ambarcațiunea pentru care se va solicita autorizație/permis pentru transport pasageri nu va putea fi folosită și pentru activitatea de pescuit.
  18. Copie după fișa de instructaj semnată de angajat și angajator.

  Fișa de instructaj / asumarea de către conducătorul ambarcațiunii, va cuprinde cel puțin următoarele prevederi:

  1. Transportul se va desfășura doar pe traseele turistice aprobate – HG 763/2015 anexa 11
  2. Se vor respecta vitezele maxime admise – HG 538/2015- anexa 1
  3. Se vor colecta toate deșeurile generate pe parcursul deplasării și se vor preda societății cu care s-a încheiat contract
  4. Acostarea la mal natural se va face doar în locațiile aprobate – HG 538/2015 anexa 2 și HG 763/2015- anexa 13
  5. Ambarcațiunea va dispune de toate echipamentele necesare transportului în siguranță al pasagerilor (inclusiv veste de salvare)
  6. Toți pasagerii vor deține permis de acces în RBDD (dacă nu fac parte din categoriile exceptate) sau după caz și/sau permis de pescuit sportiv/recreativ
  7. Consumul alcoolului va fi interzis pe toată perioada de desfășurarea a deplasării
  8. Pe toată perioada desfășurării transportului nu se va produce poluare sonoră (muzică, alte zgomote puternice)
  9. Se va asigura instructajul pasagerilor cu privire la comportamentul în barcă și regulile de vizitare a Rezervației
  10. Apropierea de aglomerările/coloniile de păsări se va realiza cu viteză foarte scăzută, nu la o distanță mai mică de 150m/respectiv 200m și se va evita producerea valurilor.

  ART. 2 Autorizația/permisul pentru desfășurarea activității de transport pasageri pe brațele Dunării și canalele interioare  va prevedea că nerespectarea regulilor de mai sus se va sancționa conform legislației în vigoare ducând până la anularea actului de reglementare deținut.

  ART.3 Ulterior diseminării informației, societăților/PFA-urilor pentru care a fost emis deja actul de reglementare li se va solicita să revină la ARBDD pentru completarea autorizației/permisului cu noile prevederi.

De ce a fost nevoie de o Decizie a Guvernatorului

Alături de reprezentanţi ai ARBDD, la conţinutul acestei Decizii a Guvernatorului ARBDD au lucrat şi reprezentanţi de la Asociatia Delta Dunării,

Noutatea este asumarea regulilor de către societate și conducător și dovada angajării legale a conducătorului. Sunt doar reguli de bun simt, nu modificări de acte normative.” a precizat Cătălin Ţibuleac, preşedintele Asociaţiei Delta Dunării.

La rândul său, directorul executiv al ARBDD, Viorica Bîscă, a declarat că documentul ce va face obiectul Deciziei Guvernatorului din 12 iulie 2021 este rodul muncii unui grup de lucru constituit după apariția unui eveniment neplăcut cum a fost cel de la Musura, când un conducător de șalupă plină cu turiști, a intrat într-o colonie de pelicani.

Cred că în urmă cu două săptămâni ne-am constituit ca şi grup de lucru, la iniţiativa domnului Ţibuleac, iar la documentul ce face obiectul Deciziei am lucrat cu toţii. Practic am extras din legislaţie o serie de prevederi astfel încât să rezulte un regulament pentru cei care desfăşoară această activitate de transport persoane în Delta Dunării„, a declarat Viorica Bîscă!

Reglementarea transportului de persoane în Delta Dunării s-a mai încercat şi în urmă cu patru ani, însă atunci, anumite grupuri de interese, au forţat mâna reprezentanţilor Ministerului Transporturilor şi astfel „pirateria” din transportul naval a înflorit. De la câteva şalupe de tip Corsar s-a ajuns la zeci, poate chiar sute de astfel de ambarcaţiuni care transportă persoane fără niciun fel de autorizaţie, cu conducători de ambarcaţiuni asupra cărora planează suspiciuni de consum de alcool iar unii dintre ei fără niciun fel de raport de muncă legal cu societatea care deţine ambarcaţiunea!

 

 

Back to top button