Ştirea zilei

Două şcoli pe scenariul ROŞU! Alte zeci de şcoli pe GALBEN, de luni

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a adoptat azi Hotărârea nr. 52 prin care s-au aprobat scenariile de funcţionare ale unităţilor de învăţământ din judeţul Tulcea în perioada 1-5 martie 2021.

Mai jos atât conţinutul Hotărârii cât şi anexele în care se regăsesc cele 101 unităţi şcolare care vor funcţiona în Scenariul VERDE, cele 40 de unităţi şcolare care vor funcţiona în Scenariul GALBEN şi cele 2 unităţi şcolare care vor funcţiona în Scenariul ROŞU.

HOTĂRÂREA 52 din 26.02.2020 a CJSU Tulcea

Art.1 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori, calculate de către Direcția de Sănătate Publică a județului Tulcea, pentru următoarele unități de învățământ se modifică scenariile de funcționare, astfel:

 1. Începând cu data de 01.03.2021, va trece din scenariul 1 (VERDE), în scenariul 3 (ROȘU):

– Școala Gimnazială Făgărașu Nou, structură a Liceului Tehnologic Topolog.

Scenariul 3 (roșu) presupune:

 1. a) Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar.
 2. b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
 3. Începând cu data de 01.03.2021, vor trece din scenariul 1 (VERDE), în scenariul 2 (GALBEN):
 4. a) Toate unitățile de învățământ din municipiul Tulcea;
 5. b) Școala Profesională „Vasile Bacalu” Mahmudia;
 6. c) Școala Gimnazială Ceatalchioi;
 7. d) Școala Primară „Ion Creangă” Malcoci;
 8. e) Școala Primară Sâmbăta Nouă.

Scenariul 2 (GALBEN) presupune:

 1. a) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie;
 2. b) participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
 3. Începând cu data de 01.03.2021, vor trece din scenariul 3 (ROȘU), în scenariul 1 (VERDE):

Grădinița cu Program Normal Lăstuni, structura Școlii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu.

– Școala Primară Mineri.

 1. Începând cu data de 01.03.2021, vor trece din scenariul 2 (GALBEN), în scenariul 1 (VERDE):
 2. a) Liceul Teoretic Jean Bart – Sulina.
 3. b) Școala Primară Parcheș.

Scenariul 1 (VERDE) presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori.

 1. Începând cu data de 01.03.2021, vor trece din scenariul 3 (ROȘU), în scenariul 2 (GALBEN), următoarele unități de învățământ :
 2. a) Școala Gimnazială ” Nicolae Iorga”
 3. b) Școala Gimnazială Horia.

Art.2  Se suspendă cursurile școlare cu prezență fizică, conform art. 9, alin. 1, lit. (c), din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 25.02.2021, până la data de 10.03.2021, ca urmare a depistării a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu SARS – CoV-2, următoarea unitate de învățământ:

Școala Gimnazială nr. 12 Tulcea – Clasa a VIII-a A – 28 de elevi.

Art.3  Se suspendă cursurile școlare cu prezență fizică, conform art. 9, alin. 3, din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021, pe o perioadă de 14 zile, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 01.03.2021, până la data de 14.03.2021, ca urmare a depistării a 5 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu SARS – CoV-2, în rândul personalului didactic si nedidactic:

Grădinița nr. 3 Step by Step Tulcea9 grupe cu 201 de preșcolari.

În situațiile prevăzute la pct. 6 și 7 procesul de învățământ continua în sistem online.

Art.4 Începând cu 01.03.2021, își va relua cursurile școlare cu prezență fizică Școala Gimnazială Făgărașu Nou, structura Liceului Tehnologic Topolog – Clasa pregătitoare și clasa I, în regim simultan, de la – 16 elevi. (1 caz confirmat cadru didactic, a căror activitate didactică a fost suspendată temporar, măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 43/16.02.2021, în baza prevederilor art. 9, alin. 1, lit.(a), din Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.3235/93/2021).

SCENARIUL VERDE

 UNITĂȚI ȘCOLARE DIN JUDEȚUL TULCEA CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL I (VERDE)
Nr. crt.Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondatăTipPerioada pentru care se instituie măsuraObservații
1LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAGPJ
2GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BABADAGAR
3SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BATRAN” BABADAGPJ
4ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAGPJ
5LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEAPJ
6GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL REVĂRSAREAAR
7LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCINPJ
8GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MĂCINAR
9GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MĂCINAR
10LICEUL TEHNOLOGIC MĂCINPJ
11ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANEA” MĂCINPJ
12GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 MĂCINAR
13ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂCINAR
14SCOALA GIMNAZIALĂ BAIAPJ
15SCOALA PRIMARĂ CAMENAAR
16ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUSAR
17GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PANDURUAR
18ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUDPJ
19ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÎRNAREAAR
20ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEALAR
21ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEȘTEPEPJ
22ȘCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTIPJ
23ȘCOALA PRIMARĂ LETEAAR
24ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVAAR
25ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIUPJ
26ȘCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEAPJ
27ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEAAR
28ȘCOALA PRIMARĂ RAHMANAR
29ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENIAR
30ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOSPJ
31ȘCOALA PRIMARĂ LUNCAAR
32ȘCOALA GIMNAZIALA „PANAIT CERNA” CERNAPJ
33GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂAR
34GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIANAR
35ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVAPJ
36GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNA MAREAR
37ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23AR
38ȘCOALA PRIMARĂ CARAORMANAR
39ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂENIPJ
40ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANȚUPJ
41ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂȚEIPJ
42ȘCOALA GIMNAZIALĂ CATALOIAR
43GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POȘTAAR
44GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELIȚAAR
45ȘCOALA GIMNAZIALA GRECIPJ
46ȘCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCAPJ
47GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NIFONAR
48GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BALABANCEAAR
49ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELEPJIncepând cu data de 08.02.2021, – clasa a II-a, 19 elevi ( măsură instituită prin Hotărârea. CJSU nr. 40/09.02.2021)conform Art. 7, alin (1), din OME nr. 3235/ și OMS nr. 93/04.02.2021
50ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIJILAPJ
51GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GARVĂNAR
52ȘCOALA GIMNAZIALA JURILOVCAPJ
53ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINAAR
54ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARAAR
55LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU” LUNCAVIȚAPJIncepând cu data de 08.02.2021, clasa a X-a liceu- seral,  29 de elevi,  specializarea resurse naturale si protecția mediului   ( măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 40/09.02.2021)conform Art. 3, alin (2), din OME nr. 3235/ și OMS nr. 93/04.02.2021
56GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACHELUAR
57ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALIUCPJ
58GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GORGOVAAR
59ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN NENIȚESCU” PARTIZANIAR
60ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVUPJ
61ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDAAR
62GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SATU NOUAR
63ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANUPJ
64GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LĂSTUNIAR
65GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNDUNICAAR
66ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOLPJ
67ȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE JOSAR
68GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPULAR
69ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUFAR
70ȘCOALA GIMNAZIALĂ NALBANTPJ
71ȘCOALA PRIMARĂ NICOLAE BĂLCESCUAR
72ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHIFOR LUDOVIG” NICULIȚELPJ
73ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” NUFĂRUPJ
74ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROVPJ
75ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINAPJ
76ȘLCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGAPJ
77ȘȘOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOIPJ
78ȘCOALA PRIMARĂ ENISALAAR
79GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SABANGIAAR
80GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VISTERNAAR
81ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBILAR
82ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHEPJ
83ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂPJ
84ȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSAAR
85ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN COȘOVEI” SOMOVAPJ
86ȘCOALA PRIMARĂ MINERIAR
87ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘAR
88ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDANPJ
89ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARUPJ
90GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MINA ALTÂN TEPEAR
91GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VASILE ALECSANDRIAR
92LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOGPJIncepând cu data de 01.03.2021Își reia activitatea cu prezență fizică Clasa pregătitoare si clasa I, în regim simultan, de la Școala Gimnazială Făgărașu Nou, structura Liceului  Tehnologic Topolog – 16 elevi – 1 caz confirmat cadu didactic, (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 43/16.02.2021)
93GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUMINIȚAAR
94ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIAPJ
95ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENIPJ
96ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILORPJ
97ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOLAR
98GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZURILEAR
99ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VALEA TEILORPJ
100LICEUL TEORETIC „JEAN BART” SULINAPJ
101ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANUPJ

SCENARIUL GALBEN

 UNITĂȚI ȘCOLARE DIN JUDEȚUL TULCEA CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL 2  (GALBEN)
Nr. crt.Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondatăTipPerioada pentru care se instituie măsuraObservații
1COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
2LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
3LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEAPJÎn perioada 25.02.2021 – 10.03.2021Clasa a IV-a, 30 de elevi,  activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile –  1 caz confirmat
Începând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
4GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 TULCEAARÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
5LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
6LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
7ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” TULCEAARÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
8LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
9LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
10COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
11SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
12GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.NICHITA ROMANUL” TULCEAARÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
13GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEAARÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
14LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
15LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
16ȘCOALA PROFESIONALĂ „DANUBIUS” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
17ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEAARÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
18ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
19GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TULCEAARÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
20ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
21ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
22ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
23ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
24ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN NENITESCU” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
25ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEAPJÎncepând  cu 09.02.2021,  Clasa a IV-a A, 23  de elevi, măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr.  40/09.02.2021conform Art. 7, alin (1), din OME nr. 3235/ și OMS nr. 93/04.02.2021
În perioada 25.02.2021 – 10.03.2021Clasa a VIII-a A,  28 de elevi,  activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile –  2 cazuri confirmate
Începând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
26ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
27GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEAPJÎn perioada 01.03.2021 – 14.03.20215 grupe cu 100 de preșcolari din Corpul A și 2 grupe de 48 de preșcolari din Corpul B, activitate didactică suspendată pentru o perioadă de 14 zile, 5 cazuri confirmate- personal
Începând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
28GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
29GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
30GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TULCEAARÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
31GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
32GRĂDINITA TIC-PITIC TULCEA (PARTICULARA)PJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
33ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA”SF.LUCA”TULCEAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
34ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHEPJÎncepând cu data de 08.02.2021măsură instituită prin Hotărârea nr. 37/06.02.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
35ȘCOALA PROFESIONALĂ „VASILE BACALU” MAHMUDIAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
36ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOIPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
37ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” GRINDUPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
38ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORIAPJÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
39ȘCOALA PRIMARĂ „ION CREANGĂ” MALCOCIARÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori
40ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂARÎncepând cu data de 01.03.2021Rata incidenței cumulate este între        1-3/1000 locuitori

SCENARIUL ROŞU

 UNITĂȚI ȘCOLARE DIN JUDEȚUL TULCEA CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL 3  (ROȘU)
Nr. crt.Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondatăTipPerioada pentru care se instituie măsuraObservații
1ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIȘANPJIncepând cu data de 22.02.2021 (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 46/19.02.2022Rata incidenței cumulate este peste 3/1000 de locuitori
2ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOUARIncepând cu data de 01.03.2023Rata incidenței cumulate este peste 3/1000 de locuitori

 

 

Back to top button