fbpx
Agricultură

Eveniment de promovare a Programului României pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (PAP)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) a organizat azi  la Tulcea, un eveniment de promovare a măsurilor finanțate din Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027. Evenimentul de promovare a avut loc, începând cu ora 12.00, la sala „Toma Caragiu“ a hotelul Delta din municipiul Tulcea, reprezentantul ministerului fiind tulceanul Cristian Mihael Leonov, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Lucian Simion, consilier al președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a participat astăzi la un prim eveniment privind promovarea măsurilor finanțate din Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) 2021-2027. Sesiunea de informare și-a propus să prezinte principalele măsuri vizate de către Programul de Acvacultură și Pescuit 2021-2027, respectiv să răspundă la întrebările venite din partea potențialilor beneficiari și ai structurilor cu atribuții în domeniu.

Evenimentul a fost organizat de Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Programul pentru Acvacultură și Pescuit asigură principalul sprijin financiar pentru dezvoltarea sectorului pescăresc din România în perioada de programare 2021-2027. Obiectivele strategice ale programului urmăresc asigurarea condiţiilor pentru implementarea Politicii Comune de Pescuit în România, cu luarea în considerare a angajamentelor Comisiei Generale pentru pescuit în Marea Mediterană.

Informații despre alocările financiare viitoare 

Alocarea financiară totală pentru perioada de programare 2021-2027 acordată României pentru acest program este de 232.072.724,00 milioane euro, din care contribuția UE reprezintă 162.450.905,00 milioane EUR.

Implementarea acestui program urmărește să contribuie la:

-dezvoltarea unui pescuit comercial durabil marin şi în apele interioare;

-o acvacultură durabilă şi competitivă, care să folosească eficient resursele disponibile;

-organizarea pieței pescărești, inclusiv la consolidarea organizațiilor pescărești şi la sprijinirea lanțului scurt de comercializare;

-dezvoltarea zonelor pescărești, punând în valoarea oportunitățile oferite de economia albastră durabilă.

Prioritatea cu cea mai mare alocare financiară (108.401.171,00 euro) este dedicată promovării activităților sustenabile de acvacultură, precum și prelucrării și comercializării produselor provenite din pescuit și din acvacultură, contribuind astfel la securitatea alimentară în Uniunea Europeană.

Următoarea prioritate, cu o alocare financiară totală de 55.813.488,00 euro vizează promovarea pescuitului durabil și a refacerii și conservării resurselor biologice acvatice, urmată de prioritatea dedicată dezvoltării unei economii albastre durabile în zonele costiere, insulare și continentale și favorizarea evoluției comunităților care practică pescuitul și acvacultura (53.933.702,00 Euro).

Programul este corelat cu Pactul Verde European, Strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030 și Strategia de la fermă la consumator și încurajează reziliența, tranziția verde și cea digitală și valoarea adăugată în cadrul sectorului de pescuit și acvacultură.

La eveniment au participat beneficiari/potențiali beneficiari, acvacultori, piscicultori, procesatori, reprezentați ai asociațiilor, federațiilor de profil, institute de cercetare din sector, reprezentanți ai UAT-urilor și ai FLAG-urilor din zonă.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE