fbpx
Anunţuri

Facilități de acces între zona pescărească din suburbia Tudor Vladimirescu și Municipiul Tulcea – Achiziție ambarcațiune- cod MySMIS 156031

Proiect finanțat din Fondul European pentru Pescuit

Comunicat de presă

Data: 21.12.2023

    Facilități de acces între zona pescărească din suburbia Tudor Vladimirescu și Municipiul Tulcea – Achiziție ambarcațiune- cod MySMIS 156031

Proiect finanțat din Fondul European pentru Pescuit

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea anunță finalizarea proiectului « Facilități de acces între zona pescărească din suburbia Tudor Vladimirescu și Municipiul Tulcea – Achiziție ambarcațiune» finanțat prin Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 (MASURA III.3 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, lansat de către Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării (Flag Delta), Obiectivul specific nr. 3 – Guvernanța locală, Inovare, Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului istoric și cultural al zonei,  Măsura 3-Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei- FLAG DELTA DUNĂRII).

Perioada de implementare a proiectului în perioada aprilie 2023 – decembrie 2023.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.476.258,73 lei, din care contribuția FEPAM este de 1.107.194,04 lei, iar contribuția din bugetul național este de 369.064,69 lei.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio-economic de mediu și cultural al comunității din suburbia Tudor Vladimirescu a Municipiului Tulcea. Proiectul propus a vizat achiziția unei ambarcațiuni pentru transferul călătorilor peste fluviul Dunărea între suburbia Tudor Vladimirescu și Municipiul Tulcea.

Obiectivele specifice atinse ale proiectului sunt: atingerea obiectivului specific al Priorității Uniunii nr. 4 – (PU4) „ Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă și furnizarea de sprijin pentru creșterea șanselor de angajare și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare, dependente de pescuit și acvacultură, inclusiv diversificarea”.

Cele mai importante activități ale proiectului au fost reprezentate de: achiziționarea unei ambarcațiuni care să asigure accesul comunității din suburbia Tudor Vladimirescu la serviciile oferite de centrul urban Municipiul Tulcea; auditul financiar al proiectului; precum și informarea și publicitatea privind proiectul.

Rezultatul obținut al proiectului este: achiziția unei ambarcațiuni cu destinația de transport persoane în condiții de confort și siguranță sporite între zona pescărească Tudor Vladimirescu și Municipiul Tulcea; crearea unui nou loc de muncă, precum și menținerea locurilor de muncă ale membrilor echipajului de pe ambarcațiunea care va fi înlocuită.

Investiţia realizată prin prezentul proiect se adresează atât locuitorilor din suburbia Tudor Vladimirescu și a Municipiului Tulcea, cât și  tuturor vizitatorilor Deltei Dunării care doresc traversarea fluviului în această zonă.

Date de contact:
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea
Str. Păcii nr. 20, Tulcea
Tel/Fax: 0240.511.440/ 0240.511.441
e-mail: contact@primariatulcea.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE