Educaţie

Felicitări! Trei eleve de 10 la Evaluarea Naţională

- note peste 5 la nivel de judeţ Tulcea - 78,4%

Ana Stalianov de la Liceul „Jean Bart” Sulina, Alexandra Popa de la Liceul „Ion Creangă” Tulcea şi Simona Iurco de la Şcoala „Alexandru Ciucurencu” Tulcea  sunt elevele care la examentul dat de absolvenţii clasei a VIII-a au obţinut notele maxime la ambele probe: 10 la Limba Română şi 10 la Matematică. Felicitări!

Note peste 5 la nivel de judeţ Tulcea – 78,4%

Potrivit informațiilor primite de la inspectorul școlar general Viorica Pavel, situația statistică generală arată că, în județul Tulcea, dintre cei 1581 de candidați prezenți, 1238 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adică 78,40%.

Rata de participare a fost de 96,57%: 1581 de candidați prezenți, dintr-un total de 1637 de elevi înscriși.

La proba de Limba și literatura română, 1376 de candidați (86,75%) au obținut note egale sau mai mari de 5(cinci), iar 11 candidați au obținut nota 10 (zece).

La proba de Matematică, 1124 candidați (71,09%) au obținut note egale sau mai mari de 5(cinci), iar 14 candidați au obținut nota 10 (zece).

Niciun elev nu a fost eliminat din cauza unor tentative de fraudă.

Rezultatele au fost publicate cu anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).

Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și vineri, 23 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 30 iunie.

 

Back to top button