fbpx
Anunţuri

Finalizare proiect: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE: LICEUL „CONSTANTIN BRĂTESCU“, ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA“  

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data 25 Mai 2022

Finalizare proiect: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE: LICEUL „CONSTANTIN BRĂTESCU“, ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA“  

U.A.T. ORAȘUL ISACCEA – reprezentată legal prin domnul Primar Anastase MORARU, cu sediul în orașul Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 25, jud. Tulcea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice: Liceul „Constantin Brătescu“, oraș Isaccea, județul Tulcea“, cod SMIS 120466, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“, Prioritatea de investiții 3.1.: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor“.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.693.366,94 lei, din care valoarea contribuției FEDR este de 3.614.194,55 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceul „Constantin Brătescu“ din orașul Isaccea, jud. Tulcea, prin reabilitarea termică, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Scopul proiectului, de a realiza lucrări de îmbunătățire a performanțelor energetice a clădirii, are ca rezultat final reducerea consumurilor energetice și implicit, optimizarea confortului termic pentru utilizatorii spațiului.  Rezultate proiect: 

  1. Consum energetic din surse convenționale redus cu cca.28% și emisii de gaze cu efect de seră diminuate cu cca. 20%.
  2. 16,8% din necesarul de energie primară provenit din surse regenerabile de energie.
  3. Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii publice Liceul «CONSTANTIN BRĂTESCU: Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) Valoare la începutul implementării proiectului: 179,7 Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 42,73.
  4. Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii publice liceul „Constantin Brătescu”: Consumul anual de energie primară (kWh/an) Valoare la începutul implementării proiectului: 1,124,431.37 Valoare la finalul implementării proiectului (de output): .298,858.69.
  5. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii publice liceul „Constantin Brătescu” (de rezultat): Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) Valoare la începutul implementării proiectului: 71.12 Valoare la finalul implementării proiectului: 12.73.
  6. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii publice liceul „Constantin Brătescu” (de realizare): Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care: – pentru încălzire/răcire Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 15.
  7. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii publice liceul „Constantin Brătescu” (de realizare): Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care: – pentru încălzire/răcire Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 0 – pentru preparare apă caldă de consum Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 27,40 – electric Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 6,14.

Impact:

− Creșterea performanței termice a clădirii;

− Reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea clădirii, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior; − Ameliorarea aspectului urbanistic al localității Isaccea. Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

− reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră; − utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii.  Data finalizare proiect:

− Durata de implementare a proiectului a fost de 54 luni, respectiv între data de 01.12.2017 și data 31.05.2022.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE