Anunţuri

Finalizare proiect: „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea“

- comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 13 Aprilie 2022 

Finalizare proiect: „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea“

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 5482 din data 12.05.2020  pentru implementarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea “, cod SMIS 130528.

Proiectul a fost finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea        A – Clădiri rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bl. 7 – Asociația de Proprietari Armonia, Municipiul Tulcea.

Obiectivele specifice au fost:

 • reabilitarea termică a blocului 7 situat în Municipiul Tulcea, strada Gării, nr. 14, incluzând 38 apartamente de locuit;
 • scăderea anuală estiamtă a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2/an) cu 52.13%;
 • scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 51.52%;
 • scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile (kWh/m2/an) cu 56.33%;
 • scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile (TEP) cu 52.50%.

Rezultatele proiectului:

Măsurile de intervenție asupra clădirii asigură îmbunătățirea eficienței energetice în special prin lucrări de îmbunătățire a izolației termice şi hidroizolarea anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu superior, planşeu peste subsol), şarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic  – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, care au dus la reducerea consumurilor de energie și emisiilor de carbon.

Pentru implementare au fost luate măsuri pentru un impact mai scăzut asupra mediului în activitățile derulate precum achiziționarea de echipamente cu un consum mai mic de energie electrică și cu un impact mai mic asupra mediului înconjurator.

Valoarea totală a proiectului a fost 1.449.598,57 lei, din care:

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 1.336.577,08 lei, din care:
  • 654,32 lei, a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
  • 291,93 lei, a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
  • 006,00 lei, a reprezentat contribuția asociației de proprietari;
  • 624,83 lei, a reprezentat contribuția proprie UAT Tulcea;
 • Valoarea totală neeligibilă a proiectului a fost de 113.021,49 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 52 luni, respectiv între 12.01.2018 și 30.04.2022.

 

 

 

Back to top button