Anunţuri

Finalizare proiect „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 – Asociația 2000, Municipiul Tulcea“

comunicat de presă

 

Comunicat de presă

Data: 21.06.2022

Finalizare proiect
„Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 – Asociația 2000, Municipiul Tulcea“

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea lucrărilor proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 – Asociația 2000, Municipiul Tulcea“, Cod SMIS 130529.
Proiectul a fost finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bl. 12, Municipiul Tulcea.
Obiectivele specifice proiectului au fost:
• reabilitarea termică a blocului 12 situat în Municipiul Tulcea, strada Gării, nr 24, incluzând 26 apartamente din care toate 26 cu destinație locuință;
• scăderea anuală estimată a gazelor de seră (echivalent to CO2/an) cu 50.83%;
• scădrerea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 50.16 %;
• scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an] cu
58.53%;
• scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep] cu 51.24 %.
Rezultatele proiectului:
• Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră: Valoare la începutul implementării proiectului 77.02 echivalent tone de CO2, Valoare la finalul implementării proiectului (de output) 32.60 echivalent tone de CO2;
• Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: Valoare la începutul implementării proiectului 0, Valoare la finalul implementării proiectului (de output) 26 apartamente de locuit;
• Reducerea consumului anual de energie primară, Valoare la începutul implementării proiectului 453196.18 kWh/an, Valoare la finalul implementării proiectului 203270.52 kWh/an;
• Reducerea consumului anual specific de energie: Valoare la începutul implementării proiectului 309.20 kWh/m2/an, Valoare la finalul implementării proiectului 130.90 Wh/m2/an;
• Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire: Valoare la începutul implementării proiectului 254.02 kWh/m2/an, Valoare la finalul implementării proiectului 86.40 kWh/m2/an.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.416.788,60 lei, din care:
• Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.282.580,45 lei, din care:
– 654.116,03 lei, a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
– 115.432,24 lei, a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
– 513.032,18 lei, a reprezentat valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului;
• Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 134.208,25 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost între 12.01.2018-31.10.2022.

 

Back to top button