Fonduri

Finalizare proiect FORMINOV: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII!

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația “PROGRESSON” (Partener 1), Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare–“EUROFED” (Partener 2) și AGRO LINE CONSULTING SRL (Partener 3) anunță finalizarea proiectului FORMINOV: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII!, cod SMIS 125272.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI la reprezentat îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini în cadrul întreprinderilor din zona ITI Delta Dunării care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, prin derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor din zona ITI Delta Dunării cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională și de evaluare și certificare a competențelor dobândite în sistem non-formal și informal pentru 326 de angajați, precum și prin acordarea de sprijin acestor întreprinderi pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

Principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului sunt:

– 1 broșură de informare și conștientizare a angajatorilor din teritoriul ITI Delta Dunării cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă elaborată, multiplicată și distribuită în cadrul proiectului,

– derularea unei campanii on-line de conștientizare a angajatorilor din teritoriul ITI Delta Dunării timp de 6 luni în cadrul proiectului prin:

  • 3 bannere online postate pe 3 website-uri din teritoriul ITI Delta Dunării, care au avut în total un număr de 3003650 vizualizări (2316029 vizualizări pe http://www.tulceanoastra.ro/, 297736 vizualizări pe https://ziaruldetulcea.ro/ și 389885 vizualizări pe https://ziaruldelta.ro/),
  • 3 conturi create și administrate pe principalele rețele de Social Media (Facebook, YouTube și Instagram) pe care s-au publicat 158 de postări, din care 83 de postări pe Facebook & Instagram (dintre care 75 de video-uri) și 75 de video-uri pe YouTube;

– organizarea și realizarea de evenimente de informare și conștientizare a angajatorilor din ITI Delta Dunării privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă,

– 21 sesiuni/grupe de formare de tip calificare organizate în ocupații precum: Vânzător (2 grupe), Patiser (3 grupe), Cameristă hotel (2 grupe), Ajutor bucătar (4 grupe), Lucrător în comerț (6 grupe), Cofetar (2 grupe), Îngrijitor spații verzi (2 grupe),

– 306 participanți (angajați din cadrul angajatorilor care au cel puțin un domeniul de activitate aferent sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI) în cadrul sesiunilor de formare,

– 292 participanți la cursurile de formare calificați,

– 12 membrii din GT al proiectului înscriși pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite de pe alte căi decât cele formale, din care – 12 persoane certificate,

– 304 angajați calificați în total în cadrul proiectului,

– număr crescut cu 312 angajați ale căror cunoștințe/competențe/aptitudini s-au îmbunătățit în domeniile aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI,

– 1 Ghid de elaborare și introducere a unor programe de învățare la locul de muncă elaborat, multiplicat și distribuit în cadrul proiectului,

– 1 Toolkit de bune practici aferent sectoarelor economice cu potențial competitiv pentru introducerea și derularea de noi programe de învățare la locul de muncă elaborat, multiplicat și diseminat în cadrul proiectului.

Principalii indicatori obținuți:

Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri = 31,

Întreprinderi sprijinite = 31,

Angajați care beneficiază de programe de formare = 312,

Persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant = 304.

Valoarea totală a proiectului: 4.589.747,19 LEI; Valoarea cofinanțării UE: 4.570.957,26 LEI.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, 17.10.2019-25.03.2020, 02.06.2020-02.11.2021, 09.03.2022-28.04.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact: Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea, pimmtulcea2016@gmail.com.

Back to top button