fbpx
Anunţuri

Finalizare Proiect POCU/400/4.2/125671: ”Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată”

Comunicat de presă

10.04.2023

”Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată” Proiect: POCU/400/4.2/125671

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Valoarea totală a proiectului este de 11.483.055,67 lei, din care: valoarea totală eligibilă 11.483.055,67 lei; valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 9.760.597,35 lei; valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.516.104,68 lei; valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 206.353,64 lei.

Data începerii proiectului:      20.05.2019

Data finalizării proiectului:    14.04.2023

Municipiul Tulcea anunțã finalizarea activitãților proiectului: ,,Re Start Neptun – Dezvoltare Localã Integratã” Cod My SMIS 125671, alãturi de Direcția de Asistențã și Protecție Socialã – Partener 1 și Școala Gimnazialã „Ioan Nenițescu” Tulcea – Partener 2, prin mãsuri integrate în domeniul educației, ocupãrii, locuirii și serviciilor sociale și de sãnãtate, cu acțiuni multiple asupra populației din zona marginalizatã, ce vor oferi întregii comunitãți marginalizate posibilitatea sã se dezvolte.

Obiectivul general al proiectului vizeazã reducerea numãrului de persoane aflate în risc de sãrãcie și excluziune socialã din comunitatea marginalizatã „Cartier Neptun – Tulcea”, Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, prin implementarea de mãsuri integrate, multi-sectoriale, inserția pe piața muncii și îmbunãtãțirea calitãții vieții.

Acesta va contribui la îndeplinirea obiectivului major al programului POCU „Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesionalã de calitate, simularea ocupãrii, cu precãdere pentru tineri, reducerea sãrãciei și excluziunii sociale prin facilitarea accesului la serviciile sociale de sãnãtate”.

Prin acest proiect se propune implementarea de mãsuri integrate în domeniul educației, ocupãrii, locuirii și serviciilor sociale și de sãnãtate, cu acțiuni multiple asupra populației din zona marginalizatã, ce vor oferi întregii comunitãți marginalizate posibilitatea sã se dezvolte și sã iasã din statutul de comunitate sãracã.

Prin implementarea activitãților proiectului, se urmãrește atingerea urmãtoarelor rezultate:

Rezultatele proiectului sunt:

Domeniul Educație: 8 copii/an înscriși în învățământul preșcolar-grădiniță au participat la programul „Grădiniță dupa grădiniță” și au beneficiat de servicii catering; 26 copii/an din ciclul primar și gimnazial au participat la programul „Școală după Școală” și  au beneficiat de servicii catering; 7 copii/an au participat la cercul de pregătire pentru examenul de evaluare națională la matematică și limba română; 133 de elevi ai școlii/an, au beneficiat de lecții interactive în Atelierul SMART de limbi străine.

Domeniul Ocupare: 176 persoane au benficiat de activitatea de informare, orientare și consiliere profesională; 48 persoane au beneficiat de 3 cursuri de competente cheie; 126 persoane au beneficiat de servicii de formare profesională a adulților; 126 de persoane au obținut certificat de calificare ANC; 126 de persoane au beneficiat  de servicii de catering în cadrul cursurilor de formare;  126 de persoane au obținut subvenții în urma absolvirii cursurilor de formare; 126 persoane au participat  la activitatea de mediere pe piața muncii; 126 persoane au participat la 3 târguri de joburi.

Domeniul antreprenoriat: 45 persoane au participat la cursul de competente  antreprenoriale; 35 persoane au participat la sesiuni individuale de consultanță și mentoring; 35 planuri de afaceri realizate.

Domeniul reglementări acte de proprietate: 20 persoane au beneficiat de reglementarea legală a actelor de identitate/stare civilă/drepturi sociale;

Domeniul servicii medicale, sociale şi medico-sociale: 1 Punct Unic de Acces înființat și operaționalizat; 320 de dosare au fost evaluate și înregistrate în grupul țintă; 289 de persoane din grupul țintă au beneficiat de servicii de informare cu privire la drepturi și obligatii, asistență și consiliere socială; 313 persoane au beneficiat de servicii integrate de suport socio-medicale, de mediere socială; 159 familii au beneficiat de servicii socio-medicale; 10 tinere au beneficiat de servicii de educație privind prevenirea apariției unor sarcini nedorite; 66 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere psihologică; 362 de persoane au beneficiat de informare, consiliere, îndrumare prin intermediul sistemului de teleasistență; 52 de persoane au beneficiat de servicii de mediere pentru rezolvarea unor situatii de conflict; 1 serviciu social Centrul de Asistență Integrată Comunitară; 76 de persoane din grupul tinta au beneficiat de servicii recuperare a persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor varstnice; 52 de persoane au beneficiat de servicii de asistenta integrata pentru persoane varstnice; 6 evenimente de strângere de donații au fost organizate în cadrul campaniei ”Ziua SPOT – Donează pentru tine!”; 80 de parinti/ bunici/ tutori/ reprezentanti legali si 31 de tineri au beneficiat de servicii de informare si educatie parentală – ”Scoala părinților” și au primit câte un kit în valoare de 700 lei constând în servieta, carti, dulciuri si rechizite scolare;  4 seminarii, la care au participat 344 persoane; 16 protocoale de colaborare încheiate cu diverse instituții, pentru susținerea comunității marginalizate în vederea obținerii unui nivel ridicat de calitate a vieții; o Campanie de informare, conștientizare si promovare a Centrului de Asistenţă Integrată Comunitară pentru informarea persoanelor din comunitate asupra serviciilor acordate prin programul centrului şi asupra modalităţii de accesare a acestora organizată;  o Campanie de conștientizare pentru sprijinirea membrilor comunităţii în vederea ieşirii din statutul de comunitate marginalizată organizată; 1 ghid de lucru privind acordarea de servicii integrate de asistență și îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact: U.A.T. Municipiul Tulcea, Strada Pacii, nr. 20, tel. 0240511440, int. 236,fax.

0240517736, e-mail: proiecte@primariatulcea.ro.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE