fbpx
Anunţuri

Finalizare proiect  „Reabilitare și extindere clădire Grădinița cu program prelungit nr. 13 Aleea Trifoiului Municipiul Tulcea“

Comunicat de presă

Data: 04 Decembrie 2023

Finalizare proiect
„Reabilitare și extindere clădire Grădinița cu program prelungit
nr. 13 Aleea Trifoiului Municipiul Tulcea“

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea  proiectului „Reabilitare și extindere clădire Grădinița cu program prelungit nr. 13 Aleea Trifoiului Municipiul Tulcea“, Cod SMIS 122360.

Proiectul a fost finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale“, Prioritatea de investiții 10.1 A ITI: „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare“, Obiectiv Specific 10.1: „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului“.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea infrastructurii educaționale preșcolare din Municipiul Tulcea, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației preșcolare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Obiectiv Specific 1. Reabilitarea și extinderea grădiniței cu program prelungit nr. 13 din Municipiul Tulcea prin:

  • Reabilitare clădire existentă, echiparea cu utilaje și dotarea spațiilor;
  • Extindere clădire existentă, echiparea cu utilaje și dotarea spațiilor;
  • Refacere rețele exterioare de alimentare cu energie electrică;
  • Îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a clădirii;
  • Branșare la sistemul de alimentare cu gaze naturale și instalație de utilizare gaze naturale;
  • Realizarea unei instalații de detecție și semnalizare la incendiu;
  • Realizarea unui loc de joacă pentru copii;
  • Amenajări exterioare și amenajări de mediu.

Obiectiv Specific 2. Creșterea accesului, calității și a atractivității educației în rândul preșcolarilor.

Rezultatele proiectului:

  • Gradinița cu program prelungit nr. 13 s-a reabilitat, s-a modernizat și s-a extins, având un spațiu interior modern, flexibil cu funcțiuni multiple și dotări utile;
  • s-au achiziționat și s-au montat echipamentele necesare asigurării funcționării obiectivului, precum si dotările propuse prin documentația tehnică.

Impactul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii educaționale, precum și creșterea nivelului de confort și siguranță.

Proiectul a avut o valoare totală de 5.372.875,58 lei din care 2.503.277,69 lei a reprezentat valoarea totală eligibilă, 2.127.786,04 lei valoarea eligibilă nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională, 325.425,66 lei fiind alocați din bugetul național, 50.065,99 lei a reprezentat contribuția Beneficiarului și valoarea neeligibilă inclusiv TVA a fost de 2.434.777,55 lei.

Durata de implementare a proiectului a fost de 75 luni (01.09.2017 – 31.12.2023).

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0240/511.440, Fax: 0240/517.736, e-mail: proiecte@primariatulcea.ro.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE