Anunţuri

Finalizarea proiectului „CREAREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUĂ ÎN DOMENIUL DEMOLĂRII”

Anunț de presă

 

Anunț de presă

                                    30 APRILIE 2022

Finalizarea proiectului

„CREAREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUĂ ÎN DOMENIUL DEMOLĂRII”

REMAT COMPACT S.R.L. este beneficiarul proiectului „CREAREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUĂ ÎN DOMENIUL DEMOLĂRII”, cod MySMIS 123719, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea societății printr-o nouă activitate productivă și pătrunderea pe noi piețe de serviciu, dar și pe noi piețe geografice.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea de active corporale: automacarale dotate cu graifer, un excavator de demolare echipat cu accesorii de demolare foarfecă hidraulică de demolare și picon, 20 de containere de colectare a deșeurilor din demolări, laptop asistiv, instalație mobilă solară, magazin virtual pentru vânzarea serviciilor și pentru internaționalizarea afacerii;
  2. – crearea a 5 noi locuri de muncă – constând în deservenți utilaj (4 persoane) și un reprezentant vânzări online;
  3. – trei certificate noi pentru sisteme de management și certificarea serviciilor.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.993.651,26 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.652.000,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.954.200,00 lei.

Data începerii proiectului este 01.05.2018, iar data finalizării proiectului este 30.04.2022.

Impactul investiției la nivelul localității Tulcea/ regiunea Sud-Est il reprezinta crearea unei unitati noi de serviciu fiscalizata in judetul Tulcea prin care taxele si impozitele datorate pentru bunuri si salarii se varsa la bugetul local Tulcea.

Date contact: Municipiul Tulcea, Strada Forestierului, Nr. 1, județul Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Maria PAVEL, telefon: 0728 930 833, email: mariapavelforestierului@gmail.com.

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to top button