fbpx
Anunţuri

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității SSAB AG prin crearea unei unități noi în Tulcea și dotarea acesteia cu active corporale și necorporale”

- anunţ de presă

Anunț de presă

               Data  25 Mai 2021

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității SSAB AG prin crearea unei unități noi în Tulcea și dotarea acesteia cu active corporale și necorporale”

SSAB-AG S.R.L. este beneficiarul proiectului „Creșterea competitivității SSAB AG prin crearea unei unități noi în Tulcea și dotarea acesteia cu active corporale și necorporale”, cod SMIS 122266, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea competitivității societății SSAB AG SRL prin crearea unei noi unități de prestare de serviciu în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încât piața locală să devină regională națională și internațională.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea: compactor de sol, compactor de asfalt, încărcător multifunțional rotativ cu braț telescopic, încărcător multifuncțional rotativ cu braț telescopic cu vinci și platformă rotativă, macara mobilă cu braț telescopic cu accesorii de lucru, buldoexcavator fară accesorii, buldoexcavator cu accesorii, sistem de ridicare de capacitate mică, sistem de ridicare de capacitate mare, generator mobil solar, Sistem informatic tip desktop cu stand ergonomic monitor, tastatură și mouse ergonomic, ecocontainere-pubele colectare selectivă deșeuri, magazin virtual;
  2. – crearea a patru noi locuri de muncă;
  3. – trei certificate noi pentru sisteme de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calitatii), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), ISO 9001 recertificarea serviciului de montaj construcție pe structură metalică, certificarea serviciului de construcție Green Seal în domeniul construcțiilor verzi.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.647.707,55 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de lei, 6.415.645,00 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.319.204,95 lei.

Durata perioadei de implementare a fost de 39 de luni, respectiv între 15.03.2018 și 31.05.2021.

Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este determinat de creșterea economică la nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare creării a 4 noi locuri de muncă precum și menținerea celor existente.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0743.221.165, mail: ssab2018@hotmail.com, persoana de contact: Slic Mihai Iulian.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE