Anunţuri

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității Nesand SRL prin achiziție de echipamente”

comunicat de presă

  

Comunicat de presă

                             Data 29.03.2022

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității Nesand SRL prin achiziție de echipamente”

NESAND SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului „ Dezvoltarea activității Nesand SRL prin achiziție de echipamente”, cod SMIS 124932, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A ITI: “Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a NESAND SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice al proiectului vizează:

  1. Diversificarea gamei de lucrări efectuate de către societate și anume se va certifica produsul care intră în componența drumurilor, mixturi asfaltice BA 22,4 leg 50/70 și mixtură cu fibre strat de rulare SMA 15 50/70 SMA 15 50/70.

Acest obiectiv este realizabil prin achiziția a 3 utilaje de producție, a unui activ necorporal, produs software necesar pentru fluxul de derulare a activității și a 10 lămpi solare.

  1. Diversificarea gamei de lucrări prin noi procese care nu au mai fost aplicate de către societate, specifice efectuării drumurilor cu mixturi asfaltice.

Acest obiectiv este realizabil prin achiziția a 3 utilaje de producție , a unui activ necorporal, produs software necesar pentru fluxul de derulare a activității și a 10 lămpi solare.

Rezultatele proiectului sunt achiziționarea a 3 utilaje, a 10 lămpi solare și a unui activ necorporal, produs software necesar pentru derularea activității; activități recertificare standard de calitate și certificare produs nou – mixturi asfaltice BA 22,4 leg 50/70, mixtură cu fibre strat de rulare SMA 15 50/70.

Valoarea totală a proiectului este de 1.928.243,53 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.152.638,27 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR 979.742,54 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea unui nou loc de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Constantin Nediu, administrator, tel/fax/email꞉ 0742641577, nesandtulcea@yahoo.com

Back to top button