Anunţuri

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

- anunț de presă

Anunț de presă

                            27 Septembrie 2022

Finalizarea proiectului

„DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

ASPREM S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”, cod MySMIS 125879, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea competitivității economice a societății ASPREM, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul celorlalte regiuni ale țării și la nivelul Uniunii Europene, prin dezvoltarea activității societății și creșterea eficienței în prestarea serviciilor din domeniul lucrărilor de pregatire a terenului.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea societății cu mijloace fixe corporale constând în: 1 încărcător cu cupă 3,4 mc., 2 încărcătoare cu cupă 3,7 mc., 2 excavatoare cu cupă 1,76 mc., 2 excavatoare cu cupă 2,06 mc., 1 laptop asistiv, 1 sistem mobil solar;
  2. – creșterea numărului de salariați cu 3 persoane având următoarele funcții: 2 operatori utilaje și 1 agent vânzări și marketing;
  3. – un magazin online, 3 certificări în domeniul managmentului calității, 1 certificat de certificare a serviciilor.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.820.315,86 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.554.894,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.650.665,80 lei.

Data începerii proiectului este 01.07.2018, iar data finalizării proiectului este 30.09.2022.

Impactul investiției la nivelul localității Tulcea/regiunea Sud-Est îl reprezintă crearea unei unități noi de serviciu fiscalizată în județul Tulcea prin care taxele și impozitele datorate pentru bunuri și salarii se colectează la bugetul local Tulcea.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, Str. INGINER DUMITRU IVANOV, Nr. 16, platformă betonată 250 mp., lot 6 nr cadastral 36299, jud. Tulcea-PUNCT DE LUCRU, reprezentant legal ANDRIUŢĂ TUDOR  , telefon: +373 690 11 111, email: abeia2009@hotmail.com.

Back to top button